Araç kasko fiyatları nasıl belirlenir?

Araç kasko fiyatları nasıl belirlenir?

Kasko sigortası, primin taksit veya peşin ödenmesinin kararlaştırılması ile ilk taksitin yatırılması ve sigortacıların sigortalıya poliçeyi vermesi ile başlamaktadır.

Kasko poliçesinin yaptırılması ile hırsızlık, yangın, çarpılma ve çarpma gibi risklere karşın araçlar korunmaktadır. Ayriyeten alınacak olan enflasyon koruması, kullanım kaybı ve ferdi kaza tarzı ek teminatlar ile koruma arttırılabilir. Bu standartların ve alınacak ek teminatların maksadı, oluşabilecek olan bir risk karşısında cebinizden daha az para çıkmasını sağlamaktır. Bundan dolayı da araç sigortası yaptırma esnasında kasko bedelli ile alakalı kısma dikkat etmek gerekir.

Ülkemizde Kasko Fiyatı Nasıl Belirlenir?

Kasko bedelleri, Reasürans ve Türkiye Sigorta Şirketler Birliği tarafından hazırlanmış olan araç kasko değer listelerine göre belirlenmektedir. Buna ilaveten, görüntü, iletişim ve ses cihazları ile araçlara sonradan ek yapılabilecek aksesuar, klima, televizyon, telefon, radyo-teyp sigortaların kapsamı içine alınır. Bunlar içinde ayriyeten sigorta bedelinin belirlenmesi gerekir.

Sigorta bedelleri kasko poliçesi kapsamında gerçekleşebilecek bir riskin oluşumu ile sigortalıya ödenebilecek olan maksimum değere karşılık gelir. Yani sigortalının başına gelebilecek maddi kayıptır. Kasko poliçesinde bu rakam araçların pert olması ya da çalınması durumunda, yerine yenisinin verilmesi gereken durumlarda ortaya çıkan değerdir. Araçları kullanılmaz hale geldiğinde sigorta şirketi, kasko poliçesinin düzenlenirken belirlenen kasko bedelini karşı tarafa öder. Kasko yaptırma esnasında bu bedelin düşük tutulması ödenecek para miktarını azaltsa da, risk anında sizlere ödenecek paranın da az olmasına sebep olur. Sigorta değerinin daha üstünde de yapılması yasal açıdan yanlıştır. Sigorta bedelini aşan miktar ile alakalı kısın geçersiz işlem görmektedir. Bundan dolayı sigorta bedellerinin araçların gerçek değerlerini yansıtması gerekmektedir.

Kasko sigortası yaptırmadan önce araştırılmalı, hasar ödemesi konusunda servis ağı yaygın, hızlı olan şirketler tercih edilmelidir. Herhangi bir kaza esnasında aracınızı bırakacağınız yetkili ya da özel servis kaza bedelini karşılaması için yaptırmış olduğunuz kasko şirketi ile anlaşmalı olmalıdır.