Banka açmak için gerekli şartlar

Banka nasıl açılır?

Banka kurmak için gerekli şartlar ve süreç oldukça detaylı ve titizlikle yerine getirilmesi gereken şartları içermektedir.

Banka kurabilmek için, öncelikle anonim şirket olmak gereklidir. Anonim şirketler, deneticilerin en çok kontrol edebileceği, çeşitli yasal hükümlerle, işlemleri, yönetimleri, ortaklarına hesap verme durumlarını açık ve belirli olarak düzenledikleri bir ortaklık şekli olduğu için, çok sıklıkla kontrol edilebilir. Şirket ana sözleşmesinde açıkça bankacılık yapılacağı ve isminde de banka sözcüğünün geçmesi şartı aranmaktadır.

Diğer anonim şirketlerde, ortaklar sermaye olarak, paralarını, gelirlerini, emeklerini, her hangi bir eserlerinden gelecek telif haklarını, ruhsatlarını, gayrı menkullerinden elde ettikleri, kira, fayda ve gelirlerini, ticari bir faaliyetlerini ve benzeri değerlerini ortaklığa katabilecekleri halde, banka kurucuları, sadece nakit ile ortak olabilirler. Diğer anonim şirketlerde, minimum sermaye miktarı 5 Trilyon TL iken, banka kurabilmek için kabul edilen minimum sermaye miktarı sadece nakit olarak, 20 Trilyon TL dır. Her bir ortak, bankaya koyduğu sermaye miktarı kadar bir meblağ ile yükümlüdür.

Banka kurmak, Türk Ticaret Kanunu’nun, 279. Maddesi tarafından belirlenen şartlar yerine getirildiğinde gerçekleştirilebilir.

Kuruluş için gerekli belgeler ve safhalar ;

 1. Öncelikle, bloke edilmesi gereken miktar, belirlenen bankaya yatırılır ve bloke işlemi yaptırılır.
 2. Banka kurucularını gösteren, detaylı kimlik bilgilerinin olduğu Banka Kurucuları Beyannamesi,
 3. Banka kurucuları tarafından imzalanacak Ana Sözleşme Taslağı,
 4. Bankanın kurulması ile beklenen faydaların analiz edildiği detaylı bir fizibilite raporu,
 5. Bankanın kurulduğu tarihten itibaren, takip eden üç yılda bankanın hedeflerini ortaya koyan, tahmini bilançosu, kar ve zarar tablosu, sermaye artırımları için gereken tutarlar, bu sermaye artırımının hangi kaynaktan elde edileceğini belirtir detaylı bir rapor.
 6. Gerçek kurucularının, Adli Sicil Ve İstatistik veya Cumhuriyet Savcılığından alacakları, geriye dönük olarak arşiv kayıtlarının da yer aldığı adli sicil kayıtları.
 7. Banka kuruluş sermayesindeki hisseleri %10 ve üzerinde olan diğer kurucu ortakların arşiv kayıtlarıyla alınmış adli sicil kayıtları.
 8. Banka kurucu ortaklarının başka şirketlerde gerek direkt olarak veya gerekse dolaylı olarak hisse sahibi olup olmadıklarını gösterir belgeler. Beyan da belge yerine geçer.
 9. Banka kurucularının, Vergi Daireleri ve Sosyal Güvenlik Kurumundan alacakları ‘’Borcu Yoktur’’ belgesi,
 10.  Sermayedeki payları %10 ve daha üzeri olan ortakların, mevcut ekonomik durumları ile kredi hesaplarına ilişkin, BDDK na hitaben yazılmış dilekçeleri,
 11. Sermayedeki payları %10 ve daha üzeri olan ortakların, mali durumlarını gösterir Yeminli Mali Müşavir tarafından verilmiş beyanname.
 12. Tüm kurucuların son on yıl içerisinde, herhangi bir mali kurumda görev alıp almadıklarını gösterir bilgilerin de yer aldığı detaylı özgeçmişleri.
 13. Tüm kurucuların, banka kuruluşu için yatırdıkları sermayeyi kendi öz ticari faaliyetlerinden veya sanayi işletmelerinden karşıladıklarına dair taahhütname.

Bütün bu evraklar, bireysel olarak her bir kurucu ortak tarafından düzenlendikten sonra, bütün kurucu ortaklar birlikte aşağıdaki belgeleri hazırlamak zorundadırlar ;

–          Şirket Ana Sözleşmesi. Bu sözleşme bütün kurucu ortaklar tarafından imzalanır ve bu imzaları noterce tasdiklenir.

–          Şirket Ana Sözleşmesi ile Sanayi Ve Ticaret Bakanlığına Anonim Şirket kuruluşu izni almak üzere başvuru yapılır.

–          Sanayi ve Ticaret Bakanlığı bir eksik bulmaz ve kuruluş izni verirse, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’na Banka Kurmak için izin belgesi başvurusu yapılır.

–          Bu izin belgesi, Bankacılık Düzenleme ve denetleme Kurulu üyelerinin en az beşinin Olur oyu vermesi halinde alınabilmektedir.

–          Alınan kuruluş izni, Ticaret Siciline tescil ettirilerek, yayınlanacak ilan ile birlikte, banka Anonim Şirketi, tüzel bir kimlik kazanmış olur.

Bütün bu işlemler neticesinde, henüz bankada bloke edilmiş olan para çekilemez ve faaliyet başlamaz.

Resmi kuruluşu takiben, gerekli yatırımlar yapılarak, bina, ekipman, teçhizat, personel, ofis araç ve gereçleri, demirbaşları hazırlanacaktır.

Bu yatırımlar da gerçekleştirildikten sonra, bu kuruluşun bankacılık yapabilme yeterliliği tekrar denetlenir. Bu son denetimle, şartlarda bir uygunsuzluk tespit edilmezse, Faaliyet İzin Belgesi verilerek, mevduat veya fon kabul etmeye başlanabilir. Faaliyet belgesinde, mevduat bankacılığı veya fon bankacılığı detayının da yer alması gereklidir.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir