Bankacılar da grev yapabilecekAnayasa Mahkemesi, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun bazı hükümlerini iptal etti. Bu kararla birlikte bankacılar grev yapabilecek.

CHP, 6356 sayılı Kanun’un bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesine başvurmuştu.

Başvuruyu esastan karara bağlayan Yüksek Mahkeme, işverenin, fesih dışında sendikal özgürlüğü güvence altına alan kanun hükümlerine aykırı hareket etmesi halinde sendikal tazminata hükmedilmesini öngören düzenlemedeki fesih dışında ibaresini iptal etti.

Sendikal bir nedenle iş sözleşmesinin feshi halinde işçinin, 4857 sayılı Kanun’un feshin geçerli sebebe dayandırılmasını düzenleyen 18. madde hükümleri uyarınca dava açma hakkına sahip olduğuna ilişkin kanun hükmü de Anayasa’ya aykırı bulundu.
Yüksek Mahkeme, ayrıca, grup toplu iş sözleşmesine ilişkin uyuşmazlıklarda, grev kararı uyuşmazlık kapsamındaki işyerlerinin bir kısmı için alınsa dahi lokavt kararının uyuşmazlık kapsamındaki başka işyerleri için de alınabilmesini öngören kanun hükmünü iptal etti.

Bankacılık hizmetleri ve şehir içi toplu taşıma hizmetlerinde grev ve lokavt yapılamayacağına ilişkin kanun hükmü de Anayasa’ya aykırı bulundu.

Öte yandan, Anayasa Mahkemesi, Bakanlar Kurulunun, genel sağlığı veya milli güvenliği bozucu nitelikteki grev veya lokavtı erteleyebileceğine yönelik kanun hükmünün de arasında bulunduğu diğer hükümlere ilişkin iptal istemlerini reddetti.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) verilerine göre ülke genelindeki bankalarda 198 bini aşkın kişi çalışıyor.

Etiketler:,

Yorum yazın