Çapraz Kur Nedir ve Nasıl Hesaplanır?

Çapraz Kur Nedir ve Nasıl Hesaplanır?

Döviz ya da döviz kuru bilindiği üzere, herhangi bir ülkenin ulusal para biriminin, diğer ülkenin para birimi karşısındaki değerini ifade etmektedir. Örnek verilecek olunur ise, bir Amerikan dolarının 6,01 Türk lirasına eşit olması, Türk lirasının ABD doları karşısındaki döviz kuru değerini göstermektedir.

Döviz kurlarının belirlenmesinde genellik ile Amerikan doları kullanılmaktadır. Tüm dünya üzerinde geçerli olan bu uygulama, çapraz kur olarak ifade edilen çevirim sisteminde de benimsenmiştir.

Anlam olarak karmaşa gözleniyor olsa da çapraz kur, iki döviz cinsi arasında bulunan ilişkinin üçüncü bir döviz ile olan ilişkisini anlatmaktadır. Herhangi iki ülkenin ulusal para birimleri arasındaki kurlar, esas alınan bir para birimi üzerinde hesaplanmaktadır. Genelde esas alınan para birimi olarak da Amerikan doları kullanılmaktadır.

Çapraz Kur Nedir, Çapraz Kur Nasıl Hesaplanır?

Çapraz Kur Nedir ve Nasıl Hesaplanır?

Amerikan doları dışındaki iki ülkenin para biriminin aralarındaki oranın dolar kuru üzerinden hesap edilmesi işlemine, çapraz kur denilmektedir. Bu kısa ifade çapraz kur nedir? Sorusunun tam karşılığıdır. Ülkemizde olduğu gibi diğer ülkelerde de oranları belirlemek maksadı ile kullanılan para birimi dolardır.

Bu sade ve karmaşık yapı en güzel verilen örnekler ile açıklanabilir. Bir Amerikan dolarının 0,80 Euro değerinde olduğunu düşünün. Yine bir Amerikan dolarının 3 Türk lirası olduğunu düşünün. Verilen bu iki değer üzerinden, Euro ile Türk lirası arasındaki çapraz kur bulunabilir.

Çapraz kuru bulmak için öncelik ile 1 Euro’nun kaç dolar olduğunu hesaplamak gerekmektedir. Matematiksel olarak 1/0,80 işlemi yapılır. Elde edilen 1,25’lik değer 1 Euro’nun 1,25 dolar olduğunu ifade etmektedir.

Bu değeri elde ettikten sonra, kaç Türk lirasının dolar kuruna denk geldiğini bulur isek, Euro çapraz kurunu da bulmuş oluruz. Belirttiğimiz şekilde, 1 dolar 3 Türk lirası ise, 1,25 dolar kaç Türk lirası eder şeklinde bir işlem yapmak gerekmektedir. Burada 1,25 ile 3 çarpılır ve elde edilen 3,75’lik miktar, 1 Euro’nun 3,75 Türk lirasına eşit olduğunu ortaya çıkarır.

Bahsedilen matematiksel işlemler, tüm çapraz kur hesaplanmasında kolaylık ile kullanılacak işlem aşamalarını göstermektedir.

Çapraz Kur Nedir ve Çapraz Kur Önemli midir?

Dünya ekonomilerine etki eden önemli bir değişken, çapraz kur nedir? Sorusunun karşılığına denk gelmektedir. Dünya üzerinde dikkat ile seyredilen çapraz kurlar arasında Euro/dolar, Euro/Japon yeni ve dolar/Japon yeni ilk sıralarda yer almaktadır.

Bahsedilen para birimlerinin ve çapraz kur değerlerinin önemi ise, bu para birimlerine sahip ülkelerin dünya üzerindeki üretimlerini ve ticaret hacmindeki paylarını göstermektedir.

En sık karşılaştırılan döviz kurları arasında bulunan, dolar/Euro paritesinde ABD ile Avrupa birliği arasında olan ilişkiler ön plana çıkmaktadır. Bu çapraz kur değerinin takip edilmesi, dünya ekonomisi gelişmeleri açısından büyük önem taşımaktadır.

Dünya üzerinde güçlü bir yapıda bulunan ABD’nin tüm dünya ekonomisi üzerindeki etkisi, çapraz kurun önemini daha net açıklamaktadır. Örnek verilecek olunur ise, dolar değer kaybeder ise, ABD, AB ülkelerine ihracatını arttıracak ve ithalatını azaltacaktır.

Yaşanan bu gelişmede, ABD’nin dış ticaret açığı azalacak ve buna paralel olarak Avrupa birliği ülkeleri de ABD’ye yapmış oldukları ihracatlarını düşürecektir.