Dask nedir? Dask hesaplama nasıl yapılır?

Dask nedir? Dask hesaplama nasıl yapılır?

Büyük Marmara Depremi’nin ardından 2000 yılında tanıştığımız kısa adı DASK olan Doğal Afet Sigortaları Kurumu, devlet tarafından kurulmuş tüzel bir kamu kurumudur. Ülkemizde uygulanan zorunlu sigortalardan birisi olan DASK ile deprem felaketine karşı vatandaşlarımızı koruma altına alan bir sigorta türüdür. Hem tüzel hem de gerçek kişileri kapsayan bu sigorta ile deprem sonrası oluşabilecek hasarların 150 bin TL’ye kadar karşılanacağına dair devlet tarafından teminat verilir.

Zorunlu olan DASK’ın yaptırılmaması durumunda cezai işlem söz konusudur. Dask nedir sorusuna cevap verdikten sonra şimdi de DASK hesaplama nasıl yapılır biraz da ondan bahsedelim.

Dask hesaplarken;
– Binanın bulunduğu muhit,
– Binanın fiziksel özellikleri için biçilen değer,
– Binanın alanı,
– Binanın kalitesini ortaya koyan çelik betonarme karkas, yığma kagir ve diğer yapılar gibi 3 temel sınıf göz önünde bulundurulur.

DASK’ın en temel amacı depreme karşı duyarlı ve tedbirli olmaktır. Bir nevi güvence olan DASK için yapılan binanın bulunduğu bölgenin deprem riski, DASK poliçesinin oluşmasında en temel etkenlerdendir.

Ayrıca binanın yapı şekli, binadaki toplam kat sayısı ve evin bulunduğu kat, evin brüt büyüklüğünün metrekare cinsinden değeri gibi hususlar DASK primini belirlemek için kullanılan temel hususlardır. Bu hususların göz önünde bulundurulması ile birlikte ödenecek olan DASK Sigortası Poliçesi bedeli ortaya çıkarılmış olur. Ayrıca DASK yaptırdıktan sonra süresi bittiğinde yenilenme yapılması halinde ise % 20 oranında bir indirim uygulanmaktadır.