Deflasyon nedir?

Deflasyon nedir?

Deflasyon Nedir?

Deflasyon, ekonomide hizmet ve malın fiyatlarının genel anlamdaki, seviyelerinin belir dönem içinde devamlı olarak düşmesi anlamına gelen ekonomik bir terimdir. Deflasyon terimi enflasyonun tersinin yaşandığı bir terimdir. Deflasyon ülke içinde bulunan paranın azalışlarında, tüketim taleplerinin azalmalarında, kamuda yapılan harcamaların azalmalarında ve yatırım harcamaların azalmalarında meydana gelir. Bu sorun şirketlerin yaptıkları karları da baskı altına almaktadır.

Bundan kaynaklı olarak ücret konusunda kısıtlamaların meydana gelmesine sebep olur ve tüketicilerin satın alma konusunda gerekliliklerinde azalmalara sebep olur. deflasyon olduğu zaman ekonomik anlamda depremler meydana gelir. Bu tarz durumlarda paralar elde tutulmaya başladıkça alım gücünde yükselmeler başlar. Alım gücü yükselse bile tüketim konusunda talepler düşmeye başladıkça işsizlik rakamları da yükselmeye başlar.

Bu konuda Merkez Bankası devamlı olarak faiz oranlarını ve paranın arzını takip altına alır. Deflasyon durumu genelde uzun süreçli olan parasal genişlemelerin sonrasında meydana gelir. Fiyatlar ise bu durumun oluşmasının ikinci sebebidir.  İlk nedeninde tüketicilerin ve işletmelerin para konusunda tasarruf taleplerinde genel bir artış gözlemlenir. İkinci nedeninde de satılan malların arzlarını arttıracak olan satın alma güçlerinde genel anlamda artışlar gözlemlenir. Deflasyon para, mali ve kredi olarak üçe ayrılır.

Para deflasyonu; tedavülde var olan paranın çekilip imha edilmesidir. Bu uygulama 1944 senesinin Ekim ayında Belçika’da, 2. Dünya savaşının hemen sonrasında işgal altında bulunan Almanya’da 1948 senesinde uygulanmıştır.

Mali deflasyon; ülkede faaliyet gösteren bankaların belli başlı ödeme araçları çıkarıldığında devlet bu konuda belli başlı tutarları karşılar. Bu deflasyon çeşidi iktisat politikasının bir çeşidi olarak meydana gelir.

Kredi deflasyonu; bankaların onayladığı kredi miktarlarını düşürmek ya da bunları zorlaştırmak adına kurulmuş bir durumdur. Bunda amaç talebi düşürmektir.

Enflasyon teriminin zıt anlamlısı olarak anlayabileceğimiz gibi, deflasyon fiyatların belirli bir zaman aralığında sürekli düşüş gösterme eğilimidir. Bazen enflasyonun tavan yaptığı ve sürekli yükseldiği durumlarda deflasyon uygulanışı itibariyle bir iktisat politikası da olabilir.

deflasyon-nedir

Deflasyon üc çeşide ayrılır

Para Deflasyonu: Tedavüldeki parayı çekip imha etmektir. Ekim 1944 Belçika’da ve 2. Dünya Savaşının ardından işgal altındaki Almanya’da 1948 tarihinde benzer bir uygulama yapılmıştır.

Mali Deflasyon: Bankalar devletin yararı için bazı ödeme araçları çıkardığı zaman devlet bunları karşılar ve deflasyoncu iktisat politikasının bir çeşidi olarak mali deflasyon ortaya çıkar.

Kredi Deflasyonu: Bankaların verdiği kredi miktarlarını düşürmek veya zorlaştırmak üzerine kurulu bir deflasyon çeşididir. Amaç ya arzı ya da talebi düşürmektir.

Deflasyonun Sonuçları

Deflasyon refah düzeyini düşürür, ücretleri düşürür. Düşük karlardan dolayı da üretim azalır böylece iş gücü talebi azalır yani işsizlik yükselir. Gelirler azaldığı için de tüketim de düşer ve ekonomik durgunluk yaşanır.

Alınabilecek Tedbirler

Ucuz faizle bol kredi imkanları sunmak, yüksek fiyat politikasından şaşmamak, devletin yaptığı yatırımları arttırması, gelir ve kurumlar vergisini yatırımı engellemeyecek şekilde uygun hale getirmek, tüketici kredi kullanımını arttırmak.