Emekli maaşına haciz gelir mi?

Emekli maaşına haciz gelir mi?

Emeklilik belirlenen süreler arası çalışmakla ve düzenli bir ödeme yapmakla kazanılan bir hak olmaktadır. Emekli olan kişilerin almış oldukları maaşlara ise çeşitli borçlanmalar sonrası el koyulup koyulmayacağı konusunda iki kanun bulunmaktadır. 5510 Sayılı Kanun’da bulunan 93. maddeye göre kişilerin sağlık sigortalarından dolayı elde ettikleri gelirlerin devir ve temliki mümkün değildir. Bu maddeye ek olarak 88. maddede de nafaka borcu ve takibi ile tahsili yapılması gereken borçların dışında diğer borçlardan dolayı gelir ve ya aylık haczedilemez.

Hangi durumlarda haciz koyulabilir?

Kanunlardan çıkan sonuca göre emekli maaşına ancak Sosyal Güvenlik Kurumu borçlardan dolayı doğan durumlardan dolayı el koyabilirken emekli maaşına el koyulmasında geçerli olan bir diğer durum ise nafaka borcu olmaktadır. Yani kişinin kredi kartı borcu, eşya taksitinden doğan borçlar ve ya çeşitli borçlarından dolayı emekli maaşına haciz koyulamaz.

Memur emeklilerinde de durum aynı mı?

Emekli maaşlarına haciz koyulması konusunda memur emeklilerinin durumu farklıdır. Çünkü onlar gelir ve ya maaş adı altında değil aylık adı altında ücretlerini almaktadırlar. 5434 Sayılı Kanun kapsamında aylık alan memur emeklileri Emekli Sandığı Kanunu’na bağlı oldukları için maaşlarına haciz koyulabiliyor.

Emekli maaşını icra müdürlüğü haczedebilir mi?

Emekli maaşının SGK dışındaki kurumlar ve nafaka ödemesi dışında hiçbir kurum haczedemez. Haczetmenin dışında kesinti yapması içinde emekli aylığından kesinti yapılması için kişinin izin vermesi gerekir.

Emeklilerin mevduat hesabına maaşları yatar mı?

Emekli olan kişiler mevduat hesabı açmış oldukları bankalara herhangi bir şekilde maaşlarını yatıramazlar. Kişi maaşının mevduat hesabına yatmasını isteyemez bunun için kendisine açılan emekli hesabını kullanması gerekir.

Emekli maaşına haciz gelirse ne yapmalı?

SGK ve nafaka borcu dışında emekli maaşına haciz getirildiğine dair herhangi bir bilgi verilirse, maaşı haczeden kurum dava edilebilir. Borçlu kişi muvafakat yani maaşının alınmasına dair izin vermediyse emekli maaşının alınmamasına yönelik kanunlar açık ne nettir. Kişi istediği şekilde Cumhuriyet Başsavcılığına ve ya haczin geldiği kurumun bir üst birimine durumu bildirebilir.