Genel sağlık sigortası nedir?

Genel sağlık sigortası nedir?

Herhangi bir şekilde sosyal güvence altında olmayan ailelerin ve vatandaşların sağlık hizmetlerinde yararlanabilmesi için düzenlenmiş olan bir sistemdir.

Genel sağlık sigortasından kimler faydalanır?

SGK’ dan yetim, dul, ölüm, malullük, yaşlılık aylığı almayan ve geliri olmayan kişiler, yani sağlık sigortası hizmetlerinden yararlanamayan ve yeşil kartı bulunmayan kişiler faydalanabilir.

Ailede bulunan kişiler GSS primi ödemek zorunda mı?

5510 sayılı kanunun 60. Maddesine göre; genel sağlık sigortalısı olan kişinin bakmakla yükümlü olduğu kişiler eğer sigortalı (işçi – bağkur – memur) olarak herhangi bir işte çalışmıyorlarsa, isteğe bağlı sigortalı değillerse, kendi sigortalılıkları nedeniyle gelir veya aylık almıyorlarsa genel sağlık sigortalısı olan anne, baba, eş veya çocukları üzerinden genel sağlık sigortasından yararlanabileceklerinden bütün aile bireylerinin GSS Primi ödemesine gerek yoktur.

Ancak gelir testine tâbi tutulacak kişi ile aynı hanede yaşamayan ana ve baba bakmakla yükümlü olsa bile ayriyeten gelir testine tabi tutulur.