Hasarsızlık indirimi nedir?Kasko poliçelerinde prime etki eden en önemli unsur indirimdir. Söz konusu olan indirim, sigorta şirketlerinde poliçe sürelerini hasarsız şekilde geçiren sigortalıyı ödüllendirme ve iyi olan müşteriyi sigorta sektörü içinde, kurumda tutmak için oluşturmuş oldukları sistemin parçasıdır.

Hasarsızlık indirimi nasıl kazanılmaktadır?

Hasarsızlık indirimi ev sigortalarında, zorunlu trafik sigortalarında ve kaskoda uygulanır. Poliçenin ilk yılında sigorta şirketinden ödeme ve tazminat almamış sigortalı, bir sonraki yılın poliçesinde hasarsızlık indirimi hakkından yararlanır. İndirim oranları sigorta şirketleri bazında farklılık gösterir. Genelde % 30’dan başlayarak  % 65 kadar çıkmaktadır. Hasarsızlık devam ettiği sürece her geçen yıl poliçeye ödenecek rakam aşağılara düşer.

Hasarsızlık indirimi sigortalıyı takip eder?
Sigortalı bir sonraki sene sigorta şirketini değiştirse bile önceki yıl kazanmış olduğu hasarsızlık indiriminde yaralanabilir. Hasarsızlık indirimi kaskolarda araca değil sürücülere verilmiş olan bir ödüldür. Bundan dolayı kişiler araçlarını değiştirse bile hasarsızlık indirim hakkından yararlanabilir.

Hasarsızlık indirimi nasıl kaybedilir?

Hasarsızlık indirim hakkı poliçe süresinde bir hasara uğrama ile kaybedilir. Hasar sonrasında hasarsızlık indirim hakkının tamamını ya da bir kısmını kaybedebilirsiniz. Bu yapılan kazada bir kusurunuz yok ise ve bu belgelenebilir bir durumda ise işleme konulur. Bazı sigorta şirketlerinde mini hasar ve cam kırılması niteliğinde de hasarsızlık indirim hakkı korunabilmektedir.

Hasarsızlık indirim hakkının kaybetme nedenlerinden bir tanesi de;  kasko yenileme işleminin bir önceki poliçenin bitme tarihinin akabinde yapılmasıdır. İndirimde sigorta sürekliliği esas alınmaktadır. Sigorta şirketleri hasarsızlık indirimi için yapılacak olan kasko poliçesinin belli süreler içinde yapılmasını şart koşmaktadır.

Yorum yazın