İpotekli taşınmaz malı nasıl satabilirim?İpotekli Taşınmaz Malı Nasıl Satabilirim?

Ev sahibi olmak isteyen, fakat taşınamaz mal olan konut için gerekli nakdi olmaya kişiler, büyük oranda bankaların konut kredisine başvurmaktadır. Ancak, mortgage olarak da bilinen konut kredileri, satın alınan evin ipotek altına alınmasıyla verilmektedir. Yani, bankalar bir nevi güvence olarak evi ipotek ettirmektedir.

Böylece kredi taksitleri bitmeden kişi, evin satışını ya da devir işlemini gerçekleştirememektedir. Ancak, kişiler kimi zaman kredi taksitleri bitmeden evi satmak durumunda kalabilirler. Tam da bu noktada ipotekli taşınmaz malın nasıl satılacağı kafaları kurcalayan bir soru olmaktadır. Bu gibi durumlarda 2 yöntemle satış yapmak mümkündür.

ipotekli taşınmaz malı satmak

Bunlardan ilki, borcun tamamını ödemek olacaktır ki, bu durum bankaların hoşuna giden bir yöntemdir. Bu şekilde banka borcun tamamını tahsil ederken, borçlu olan kişi de erken ödeme ile çeşitli faizlerden indirim kazanmakta ve kar elde etmektedir. Ancak çoğu zaman tüketiciler, yüksek meblağları toparlayamadığından farklı yöntemler aramaktadır.
İpotekli taşınmaz malı nasıl satabilirim sorusunun bir diğer yanıtı ise, mortgage kredisini devretmek olacaktır. Krediyi devrettiğiniz kişi, konut sahibi olacak kişidir. Bunun dışındaki işlemler, evi satın alacak kişi ile banka arasındaki resmi işlemler olmaktadır.

İpotekli Taşınmaz Malın Devri Nasıl Gerçekleşir?

Öncelikle ipotekli konutu satmak ve satın almak uğraştırıcı ve sancılı süreç olmaktadır. Bu aşamada ipotekli evi satın alma işlemi, peşin para ile gerçekleştirilecekse ödeme aynı gün içerisinde banka tarafından tahsis edilir, ev üzerindeki ipotek kaldırılır ve aynı günde satış işlemi gerçekleştirilir. Ancak, ipotekli evi satın alacak kişinin kendi de kredi ile satın almayı düşünüyor ise, bu kez alıcı için banka, kredi kullandırmaktadır.

Bu aşamada evin ipoteği devam etmekte ve alıcı bankaya borçlu olmaktadır. Eğer konutu alacak kişi, farklı bir bankadan kredi kullanacak ise, iki banka istişare yapar, kredi tesis edilir, ipotek kaldırılır ve ipotek işlemi yeni banka için devam etmektedir. Tabi ki belirtilen bu süreçler belirtilen bu süreçler bankanın onaylaması halinde işlemektedir ki, bankaların çok sıcak baktığı bir durum değildir.

Konut kredilerinde bilindiği üzere tüketiciler, KKDF ve BSMV’den muaftır. Ancak, bu durumda konut edinme amacı güdülmediği düşünüldüğünden kişiler KKDF ve BSMV ’ye tabi olmaktadır.

Farklı bir yöntem ise, konut sahibi mevcut kredisini ödememse ve ipotekli evin alımını alıcı ipoteği ile kabul ediyor ise, süreç oldukça basit ve hızlı olmaktadır. Bu aşamada, ligi tapu dairesi evin üzerinde ipoteği bulunan bankayı haberdar eder. Banka bilgilendirme sonrası, satıcının kredisine KKDF ve BSMV eklemektedir.

Yorum yazın