Katılım Bankacılığı Nedir?
Türkiye’de bankacılık sisteminde faizsiz kazanç şeklinde bir mottosu olan finans kuruluşlarının adı katılım bankası adı altında nitelendirilmektedir. Kazandıklarını kar payı şeklinde müşterilerine dağıtılan bu sistem de daha çok liberal-muhafazakar kesimin rağbet ettiği bir durumdur.

Kar payını faiz olarak nitelemek yanlış olabilir. Çünkü müşterilerinden fon toplayıp şirketlere kredi olarak kullandırıyor ve sonrasında elde ettikkleri karı, fonları oranında müşterileriyle paylaşıyor.  Ülkemizde Kuveyt Türk, Türkiye Finans, Albaraka ve Bank Asya bu sistemle bankacılık yapan finans kurumlarıdır.

Aslında özünde her para hareketinin mutlaka bir mal veya hizmete karşılık geldiği, gelirin ise katılım sahipleriyle kar-zarar ortaklığı çerçevesinde paylaşıldığı bir durumdur. Bu finans kuruluşları sadece para hareketlerinden kazanmaz, parayı mutlaka bir iktisadi faaliyette değerlendirerek ticari kazanç elde etmeye çalışır ve katılım sahibi müşterileriyle paylaşır.

Katılım bankalarında her zaman kar etme garantisi yoktur, zarar da edebilirler. Ama yapılan binlerce kalem işlemden çoğunda kar elde edildiğinden, birkaçından zarar elde edilse bile kompansate eder ve müşterilerine hep kar dağıtabilir.

katilim-bankaciligi-nedir

Katılım bankası nedir? Nasıl çalışır?

Katılım Bankaları mali sektörde faaliyet gösteren, reel ekonomiyi finanse eden ve bankacılık hizmetleri sunan kuruluşlardır. Katılım Bankaları, tasarruf sahiplerinden topladıkları fonları, faizsiz finansman prensipleri dahilinde ticaret ve sanayide değerlendirerek, oluşan kâr veya zararı tasarruf sahipleriyle paylaşırlar. TL, USD ve EURO bazında vadeli hesaplarda toplanan fonlar, kurumsal finansman desteği, bireysel finansman desteği, finansal kiralama, kâr veya zarar ortaklığı yöntemleriyle değerlendirilir.

Ticaretin ve sanayinin ihtiyaç duyduğu hammadde, yarı mamul veya mamul madde, gayrimenkul, makine veya her tür teçhizatın temini, bu yöntemler aracılığıyla sağlanmaktadır. Katılım Bankaları nakit kredi vermezler, ancak halkın ihtiyaç duyabileceği bankacılık hizmetlerini sunarlar.

Katılım Bankalarının varlık nedeni ve Altın Kuralı “Faizsizlik Prensibi”dir.

“Faizsizlik Prensibi”nin özü de;

1) Fon toplarken “sabit bir getiri” taahhüt etmemek,
2) Fon kullandırırken nakit kredi vermeyip, malı “peşin alıp vadeli satmak”tır.

Katılım Bankalarının kuruluş amacı nedir?

Türkiye’de ve dünyada halkın bir kesimi, faiz gelirinden uzak durmaktadır. Bu nedenle klasik bankalara gitmeyen fonlar atıl kalmaktadır. Bu durum hem genel ekonomi açısından, hem de tasarruf sahibi açısından bir kayıptır. Katılım Bankaları, mali sektörde bir yenilik olarak, klasik bankalara gitmeyen fonları ekonomiye kazandırmak ve tasarruf sahiplerinin fonlarını güvenle saklamalarına ve değerlendirmelerine yardımcı olmak amacıyla kurulmuştur. Ayrıca orta ve uzun vadede yatırımların finanse edilmesi yoluyla kalkınmaya katkı sağlarlar. Kuruluş aşamasında, dalında uzman kişilerin oluşturduğu heyetlerin görüşleri doğrultusunda ve dünyadaki uygulamalardan örnek alınarak Katılım Bankalarının topladığı fonları değerlendirmek için çeşitli yöntemler geliştirilmiştir. Bu yöntemlerle elde edilen kazancın ticari kazanç niteliğinde olduğu ve faizden esaslı olarak farklılık gösterdiği konusunda bir görüş birliği oluşmuştur

Yorum yazın