Katılım Bankacılığı Nedir?

Günümüzde faaliyet alanlarına göre birçok banka türleri bulunmaktadır. Bunlar; mevduat bankaları, katılım bankaları, yatırım ve kalkınma bankaları olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bu yazımızda sizler için katılım bankacılığını ele alacağız. Dünyada birçok kişinin faiz gelirinden uzak durması, katılım bankalarının oluşmasına zemin hazırlamıştır.

Bu durum da,“Katılım bankacılığı nedir?” sorusunu beraberinde getirmiştir. O halde, katılım bankacılığı nedir ve ne işe yarar? Türkiye’deki katılım bankaları hangileridir? Merak edilen tüm bu soruların yanıtlarını yazımızda bulabilirsiniz.

\"katılım

Katılım Bankacılığı Nedir?

Katılım bankacılığı aslında faizsiz bankacılıktır. Katılım bankaları, faizsizlik prensibine göre çalışmalarını sürdürmektedir. Katılım bankacılığı ve mevduat bankacılığının fon toplama ve fon kullandırma yöntemleri birbirinden oldukça farklıdır.

Mevduat bankaları faizle fon toplayıp faiz karşılığında ödünç para vermektedir. Katılığım bankacılığı ise, banka kaynaklarından elde edilen kar ya da zararın bölüşülmesi esasına dayanmaktadır.

Bu sistemde faizden tamamen uzak durulmaktadır. Katılım bankacılığı yalnızca kar-zarar endeksine dayalı bir birikim modelidir.

Katılım Bankacılığı Ne İşe Yarar?

Gerek Türkiye’de gerekse dünyada birçok kişi faizli kazanç sistemine oldukça karşı çıkmaktadır. Özellikle de, İslam ülkelerinde bu durumun çok daha fazla olduğunu görmekteyiz.

Hal böyle olunca da, faizli bir şekilde kazanç elde etmek istemeyen kişiler, katılım bankalarının müşterilerine sunduğu çok özel hizmetten yararlanmaktadır.

Katılım bankalarının en önemli özelliği, faizsiz olmasıdır. Bu bankacılık sisteminde hiçbir şekilde faiz, açık pozisyon ya da kur riski yaşanmamaktadır. Yani, bu sistem hiçbir şekilde kriz dönemlerinden de etkilenmez.

Türkiye’de katılım bankacılığının artması, bankaya olan talebin de oldukça fazla olmasına neden olmaktadır. Katılım bankacılığında kar ve zarar durumu söz konusu olduğundan dolayı kişiler, banka tercihlerinde de oldukça kapsamlı bir araştırma yapmalıdır.

Hesapta yer alan paralarda sürekli artış durumu yaşanmamaktadır. Dolayısıyla herhangi bir zararın olmaması adına da çok doğru hareket edilmesi gerekmektedir.

Türkiye’deki Katılım Bankaları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının Özel Finans Kuruluşlarına (ÖFK) izin vermesi, katılım bankacılığının da önünü açmıştır.

Günümüzde Türkiye Katılım Birliğine bağlı 5 katılım bankası bulunmaktadır. O bankalar aşağıdaki gibidir:

  • Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş
  • Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş
  • Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş
  • Vakıf Katılım Bankası
  • Ziraat Katılım Bankası

Katılım Bankalarının varlık nedeni ve Altın Kuralı “Faizsizlik Prensibi”dir.

“Faizsizlik Prensibi”nin özü de;

1) Fon toplarken “sabit bir getiri” taahhüt etmemek,
2) Fon kullandırırken nakit kredi vermeyip, malı “peşin alıp vadeli satmak”tır.

Katılım Bankalarının kuruluş amacı nedir?

Türkiye’de ve dünyada halkın bir kesimi, faiz gelirinden uzak durmaktadır. Bu nedenle klasik bankalara gitmeyen fonlar atıl kalmaktadır. Bu durum hem genel ekonomi açısından, hem de tasarruf sahibi açısından bir kayıptır.

Katılım Bankaları, mali sektörde bir yenilik olarak, klasik bankalara gitmeyen fonları ekonomiye kazandırmak ve tasarruf sahiplerinin fonlarını güvenle saklamalarına ve değerlendirmelerine yardımcı olmak amacıyla kurulmuştur.

Ayrıca orta ve uzun vadede yatırımların finanse edilmesi yoluyla kalkınmaya katkı sağlarlar. Kuruluş aşamasında, dalında uzman kişilerin oluşturduğu heyetlerin görüşleri doğrultusunda ve dünyadaki uygulamalardan örnek alınarak Katılım Bankalarının topladığı fonları değerlendirmek için çeşitli yöntemler geliştirilmiştir.

Bu yöntemlerle elde edilen kazancın ticari kazanç niteliğinde olduğu ve faizden esaslı olarak farklılık gösterdiği konusunda bir görüş birliği oluşmuştur

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.