Konut sigortası nedir?

Konut sigortası nedir?

Herkesin en büyük hayallerinden birisi ev sahibi olmaktır. Uzun yıllar boyunca yapılan birikimlerin veya borçlanmaların ardından sahibi olduğumuz evin doğal afetler ya da terör, hırsızlık gibi durumlarda elimizden kayıp gitmesi ya da büyük hasara uğramasını elbette istemeyiz.

Bu bahsedilen durumların olmayacağını ve evimizin zarara uğramayacağını hiç kimse garanti edemez maalesef. Fakat oluşabilecek zararın karşılanması teminatı verilebilmektedir. Çünkü konut sigortası evimizin başına gelebilecek yangın, deprem, sel, hırsızlık, terör, fırtına gibi afetler karşısında evimizi güvence altına almaktadır. Sigorta şirketleri konut sigortası yaparken farklı şekillerde hesaplamalar yapmaktadır. Bu hesaplamaların temelinde evlerin bulunduğu bölgenin deprem riski açısından farklılık göstermesi gibi fiziki konumu önem taşımaktadır.

Ayrıca söz konusu evin bulunduğu binadaki toplam kat sayısı, evin bulunduğu katın kaçıncı kat olduğu, binanın yapısı, evin brüt alanı gibi tüm durumlar konut sigortasını bedelini oluşturan temel unsurlardır. Ayrıca evde kullanılan eşyalar da konut sigortasına eklenerek güvence altına alınabilmektedir. Konut sigortasında yaygın olarak doğru bilinen bir yanlışı belirtmekte fayda var.

Sigorta yapılırken evin satış fiyatı üzerinden değil inşa bedeli üzerinden sigortalanması gerekir. Sigorta mantığının temelinde eskisini yerine koyma mantığı olduğu için aynı özelliklere sahip iki farklı evin bulunduğu il veya ilçe fark etmeksizin aynı bedelle sigortalanıyor. Satış üzerinden sigortalanması ihtiyaç halinde herhangi bir avantaj sağlamayacaktır. Bu nedenle yüksek prim ödemesi yapmanıza gerek yoktur. Konut sigortasında bir diğer önemli mesele ise sigorta teminatının kapsamındaki yakın ilişkilerdir.

Örneğin evinizi sigortalatırken deprem teminatını istemediniz. Bir süre sonra deprem oldu ve eviniz depremden zarar görmedi diyelim. Fakat deprem nedeniyle elektrik hattında sorun oldu ve yangın çıktığını varsayalım. Poliçenizde yangına karşı teminatınız da var diyelim. Fakat yangının asıl sebebi deprem olduğu ve poliçenizde de deprem teminatı olmadığı için yangın teminatından faydalanamazsınız. Bu nedenle konut sigortası yaptırırken bu tür durumları da göz önünde bulundurmanız gerekmektedir.