Nitelikli eleman desteği

KOSGEB Nitelikli Eleman Desteği Nedir?

Nitelikli eleman destek programı, işletmelerde görev yapacak nitelikli elemanların istihdam oranlarını artırmayı hedeflemektedir. KOSGEB nitelikli eleman desteği kapsamında, işletmelere alınan belli sayıda ve kriterdeki nitelikli elemanların maaşlarını KOSGEB ödemektedir. Belirli şartlara bağlı kalınarak kullanılan nitelikli eleman destekleri, Türkiye genelindeki işsizlik oranını azaltmayı ve nitelikli eleman istihdamını artırmayı hedeflemektedir. KOSGEB nitelikli eleman desteği kapsamında personel istihdamı yapmak isteyen KOBİ ve işletmeler, KOSGEB\’in belirlediği şartlara uyum sağlamak zorundadır. Hangi sektörden olduğu fark etmeksizin, işletmelerin personel ihtiyacına uygun nitelikli elemanların işe alınması için KOSGEB nitelikli eleman destek programından faydalanılabilir.

KOSGEB Nitelikli Eleman Desteğinin Kapsamı ve Özellikleri

Nitelikli eleman destek programının genel özellikler ve programın kapsamı, aşağıda tüm detaylarıyla ele alınmıştır:

 • KOSGEB nitelikli eleman desteği kapsamında, en fazla 2 adet eleman işe alınabilir. İkiden fazla nitelikli eleman alındığında 2 üzerine çıkan elemanlar, KOSGEB tarafından desteklenmez. Aynı dönem içerisinde olmaması şartıyla, her işletmeye toplamda 4 adet nitelikli eleman alma hakkı tanınmaktadır. Toplamda 4 elemanı geçmemek şartıyla, alınan elemanların maaşları ve sigorta primleri KOSGEB tarafından karşılanır.
 • Nitelikli eleman destek programı kapsamında, istihdam edilen elemanların diplomalarına ve yeterlilik alanlarına bakılmaktadır. Nitelikli eleman desteği kapsamında işe alınacak kişilerin mezuniyet durumları değerlendirilerek, işe girişler onaylanmaktadır. İşe girişin ardından kişilerin eğitim durumunda yükselme görülmesi, KOSGEB tarafından değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Nitelikli eleman desteklerinin tüm gelişmeleri, KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden ilerlemektedir. Sisteme belirtilen elemanlar hakkındaki sorgulamaları, SGK ve YÖK sistemlerinden gerçekleştirilir.
 • İşletme sahiplerinin birinci derece kan akrabalarının işe alınmak istenmesi durumunda, nitelikli eleman desteği durdurulacaktır.
 • Personelin farklı bir kurumda çalıştığını belirten SGK kaygı bulunmamalıdır. Son 12 ay içerisinde çalışmayan kişilerin istihdam edilmesi amacıyla hazırlanan destekler, mevcutta bir işi bulunan kişiler adına verilmemektedir.

KOSGEB nitelikli eleman desteği kapsamında işe alınan kişilerin, ilk 6 aylık maaşları ve SGK primleri hesaplanarak, KOSGEB tarafından üstlenilmektedir. Kişilerin yetkinlik seviyesi, mezuniyet durumu ve mezun oldukları alanlara göre, alınacak maaşlar değişecektir.

KOSGEB Nitelikli Eleman Destek Programının Amacı Nedir?

Nitelikli eleman desteğinin amacı ele alındığında, destek kapsamında belirtilen hedefler şunlardır:

 • Nitelikli eleman desteği sayesinde, istihdam oranları artırılmaktadır.
 • İş bulamayan ve son 12 ay içerisinde hiçbir yerde çalışmayan yükseköğretim mezunları, nitelikli eleman desteği kapsamında iş sahibi yapılmaktadır.
 • KOBİ ve işletmelerin ihtiyaç duyduğu nitelikli eleman ihtiyaçları karşılanarak, daha verimli faaliyetler yapılması sağlanmaktadır.
 • Girişimcilerin iş hayatında daha donanımlı ve daha başarılı olması sağlanmaktadır.
 • Girişimcilerin teşvik edilmesiyle birlikte, farklı iş kollarının da kurulması sağlanmaktadır.
 • Girişimcilerin sayısını artırmak hedeflenmektedir.
 • Ülke ekonomisinin, olumlu yönde etkilenmesi ve işsizlik oranının düşmesi hedeflenmektedir.

KOSGEB Nitelikli Eleman Desteği Başvurusunda Gerekli Görülen Şartlar Nelerdir?

KOSGEB eleman desteği başvurusu için belirtilen temel koşullar, aşağıda detaylı şekilde ele alınmıştır:

 • KOSGEB nitelikli eleman destekleri kapsamında işe alınacak personelin, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekir.
 • Nitelikli eleman destek programına başvuru yapıldığı tarihten önceki 12 ay içerisinde, herhangi bir eleman istihdamı yapılmamalıdır.
 • Program başvurusundan önce istihdam edilen elemanlar, destek kapsamında değerlendirilmeyecektir.
 • Programa konu edilen nitelikli elemanların, yüksek Öğretim kurumu tarafından kabul görmüş bir ön lisan ya da lisan programından mezun olması gerekir. Öğrenci istihdamı, nitelikli eleman destekleri kapsamında kabul görmemektedir.
 • Programa konu edilen nitelikli elemanların, tam zamanlı olarak çalışması gerekir. Serbest zamanlı ya da yarı zamanlı olarak çalışan kişiler, KOSGEB desteklerine konu edilmeyecektir.
 • KOSGEB nitelikli eleman desteği talep eden işletmelerin, 12 aydan fazla çalışan en az 5 adet elemanı bulunmalıdır. Hiçbir elemanı bulunmayan işletmeler, nitelikli eleman desteği kapsamında personel talep edemezler. Teknoloji sektöründe faaliyet gösteren işletmeler, bu şarttan muaf tutulacaktır.
 • Çalıştırılan elemanların tamamı, tam zamanlı personel olmalı ve tüm personeller için SGK başlangıcı yapılmalıdır.
 • İşletmelerin vergi ve prim borcu bulunmamalıdır. Belirtilen borçlar tamamlanmadan, KOSGEB nitelikli eleman desteği başvurusu yapılamaz.
 • KOSGEB nitelikli eleman desteği başvurusu yapıldıktan sora, en geç 45 gün içerisinde tüm elemanların istihdam edilmesi gerekir. 45 günün aşılması ve bu tarihten sonra eleman istihdam edilmesi durumunda, destek başvurusu iptal edilecektir.

KOSGEB nitelikli eleman desteği kapsamında işe alınan kişiler, KOSGEB sistemine tanıtılmalıdır. Daha önce nitelikli eleman desteği kapsamında iş başı yapan kişiler, desteğe dahil edilmemektedir. İşletmelerin kendi personelleri ya da işletme sahiplerinin üçüncü dereceye kadarki yakınları, KOSGEB nitelikli eleman desteklerine dahil edilmezler.

KOSGEB Nitelikli Eleman Desteği Programı Başvurusunda Hangi Belgeler Talep Edilir?

Eleman desteği başvuru belgelerinin, KOSGEB il müdürlüklerine teslim edilmesi şart koşulmuştur. KOSGEB tarafından belirtilen başvuru evrakları şunlardır:

 • İşletme sahiplerine ait kimlik belgesi ya da sürücü belgesi örnekleri
 • İşletme ortaklarının kimlik fotokopileri
 • İşletmenin kuruluşu için alınan izin ve ruhsatlar
 • İkametgâh kaydı
 • İşletmeye ait güncel vergi levhası
 • İşletmenin ticaret sicil gazetesi örneği
 • İşletmeye ait imza sirkülerinin noter onaylı örnekleri
 • İşe alınmak istenen kişilerin kimlik belgesi fotokopileri
 • İstihdam edilen kişilere ait diplomaların örnekleri
 • Kişilerin SGK hizmet dökümü kayıtları

Belirtilen evraklar, işletme türüne ve istihdam edilmek istenen nitelikli elemanlara göre değişiklik gösterebilir.

KOSGEB Nitelikli Eleman Desteği Başvurusu ve Başvuru Sorgulaması Nasıl Yapılır?

Nitelikli eleman desteği başvurusu ve başvuru sorgulaması için izlenmesi gereken adımlar, aşağıda tüm detaylarıyla ele alınmıştır:

 • KOSGEB nitelikli eleman başvurusu, KOSGEB KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden gerçekleştirilmektedir.
 • www.kosgeb.gov.tr adresi üzerinden KOBİ Bilgi Sistemi Girişi yapıldıktan sonra, “Nitelikli Eleman Desteği” başvurusu seçeneğine tıklanmalıdır.
 • Destek talep beyannamesi doldurulduktan sonra, online olarak işletme kaydı yapılmalıdır.
 • 45 gün içerisinde, alınmak istenen nitelikli elemanın bilgileri sisteme girilmelidir.
 • Nitelikli eleman desteği sorgulaması yapmak için www.turkiye.gov.tr adresi kullanılmaktadır.
 • Adres üzerinden e-devlet girişi yapıldıktan sonra, e-hizmetler sayfasından “KOSGEB” seçeneğine tıklanmalı ve KOSGEB başvurusu için sorgulama başlatılmalıdır.

KOSGEB Girişimcilik Destekleri Nelerdir?

KOSGEB destekleri kapsamında, Kobilere, işletmelere ve girişimcilere sunulan destekler aşağıda listelenmiştir:

 • KOSGEB girişimcilik destekleri
 • KOSGEB araştırma ve geliştirme inovasyon destek programı
 • KOSGEB endüstriyel uygulama destek programı
 • Kobiler için Tekno yatırım destekleme programı
 • Stratejik ürün destekleme programı
 • İşletmeleri büyütme, geliştirme ve Uluslararası destekleme programı
 • Kobilere özel finansal destek programı
 • Laboratuvar hizmet destek programları

KOSGEB destekleri, küçük ve orta ölçekli işletmeler adına hazırlanmıştır. İhtiyaç duyulan alanlarda KOSGEB desteklerinden faydalanabilmek için KOSGEB veri tabanına kaydolmak gerekir. KOSGEB veri tabanına kaydedilmeyen KOBİ ve işletmeler, KOSGEB desteklerine başvuru yapamazlar.

KOSGEB Girişimci Destek Kredilerinin Özellikleri ve Kullanım Alanları

KOSGEB girişimci kredisi kapsamında, kişilere faizsiz kredi ve hibe desteği sağlanmaktadır. KOSGEB faizsiz kredi desteği için belirtilen limit, 100 bin TL ila 300 bin TL aralığında değişiklik gösterir. Faizsiz kredi desteklerinin geri ödemesi talep edilirken, hibe destekleri için geri ödeme gerekmemektedir. Hibe desteklerinin üst limiti 70 bin TL\’ye kadar yükselmektedir. Girişimci destek kredisi kapsamında verilen hibe desteği, KOSGEB incelemeleri sonucunda hesaplanmaktadır. Yapılan harcamalar ve işletmelerin boyutları, KOSGEB desteklerinin limitini etkilemektedir.

 

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir