KOSGEB'den kimler faydalanabilir?

KOSGEB’den Kimler Yararlanabilir?

KOSGEB desteği alacak kişilerin, KOSGEB tarafından verilen girişimcilik destek programlarına katılması ve eğitimleri başarıyla tamamlaması gerekir. KOSGEB’in belirttiği girişimcilik destekleri kullanma şartlarına uyum sağlayan kişiler, KOSGEB tarafından sunulan kredi ve hibe desteklerinden faydalanabilirler. KOSGEB girişimcilik destekleri kapsamında verilen faizsiz kredi ve hibe destekleri, kendi işini kurmak isteyen tüm girişimcilere ve daha önce kurulmuş işletmelerini geliştirmeyi planlayan Kobilere verilmektedir. KOBİ niteliğindeki işletmelerin faydalanması için hazırlanan KOSGEB destekleri kapsamında, işletmelerin kurulması ve kurulan işletmelerin geliştirilmesi için gerekli tüm yardımlar yapılacaktır. KOSGEB girişimcilik destekleri kullanılarak, işletmelerin kuruluş harcamalarının %70’ine kadarki bölümleri karşılanacaktır.

KOSGEB Desteklerinin Genel Özellikleri

KOSGEB kredi desteği ve geri ödemesiz hibe desteğinin kullanım alanları, bu desteklerin genel özellikleri, aşağıda detaylıca açıklanmıştır:

 • KOSGEB faizsiz kredi ve hibe destekleri, işletmelerin kurulması ve geliştirilmesi amacıyla yapılan harcamaları karşılamaktadır.
 • Destek kapsamında, engelliler, kadınlar, gaziler ve şehit yakınları için özel kontenjan ayrılmıştır.
 • İşletmelerin genel harcamalarının %70’e kadar ki bölümü, KOSGEB destekleri kapsamında karşılanmaktadır.
 • İşletmenin kuruluş giderleri, alt yapı harcamaları, donanım harcamaları, tadilat masrafları, kira masrafları, açılış izinleri, makine ve teçhizat giderleri için KOSGEB desteklerinden faydalanılabilir.
 • KOSGEB destekleri, işletmelerin ham madde ihtiyaçlarını karşılamamaktadır. İşletmenin temel harcamaları, tadilat gibi kuruluş giderleri için kullanılan destekler, işletmeler için hazırlanan projeye göre değişecektir.

KOSGEB Desteklerinin Limitleri Ne Kadardır?

KOSGEB kredi desteklerinin tutarı, kredilerin kullanım alanlarına ve işletmelere ait alt yapı büyüklüğüne göre belirlenmektedir. KOSGEB kapsamında yapılan desteklerin limitleri şu şekildedir:

 • KOSGEB girişimcilik destekleri, faizsiz kredi ve hibe destek türüne göre farklı limitlerde hesaplanmıştır.
 • Faizsiz kredi desteğinin üst limiti için işletmelerin alt yapı ve teknolojik donanım büyüklükleri dikkate alınmaktadır.
 • Mikro ölçekte teknolojik alt yapıyla kurulacak işletmelere, en fazla 100 bin TL değerinde faizsiz kredi desteği verilecektir.
 • Orta ölçekli teknolojik altyapıyla kurulan işletmelere 200 bin TL\’ye kadar faizsiz kredi kullanma hakkı verilmektedir.
 • Büyük ölçekte teknolojik altyapıya sahip işletmelere, 300 bin TL ve üzerinde faizsiz kredi desteği sağlanmaktadır.
 • Faizsiz kredi destekleri için belirtilen limitlerin üzerine çıkılmaması şartıyla, girişimcilerin talep ettikleri tutarda destek sağlanmaktadır.
 • KOSGEB hibe destekleri için en fazla 50 bin TL\’ye kadar ödenek çıkarılmaktadır. İşletmelerin çok yüksek teknolojik alt yapıya sahip olması ya da geniş hacimli projeler geliştirilmesi durumunda, 65 bin TL\’ye kadar faizsiz kredi desteği sağlanabilir.
 • KOSGEB hibe desteklerinin geri ödemesi talep edilmediğinden, yüzde kaçlık hibe desteği alınacağı KOSGEB tarafından belirlenecektir.

KOSGEB Hibe ve Kredi Desteği Kullanım Şartları Nelerdir?

KOSGEB desteği başvuru koşullarına uyum sağlayan kişiler, talep ettikleri alanlarda kendilerine ait işletmelerini kurmak için gerekli desteği alabilirler. KOSGEB girişimcilik desteği başvurusu için gerekli görülen koşullar aşağıda belirtilmiştir:

 • KOSGEB desteklerinden faydalanmak isteyen kişilerin, 18 yaşını tamamlamış birer Türk vatandaşı olması gerekir. Yabancı uyruklu kişiler ya da yabancı uyruklu kişilerle iş kurmak isteyen T.C. vatandaşları, KOSGEB girişimcilik desteklerinden faydalanamazlar.
 • KOSGEB destek başvurusu aşamasında, gerekli tüm evrakların eksiksiz şekilde tamamlanması ve zamanından önce, kuruma teslim edilmesi gerekir.
 • KOSGEB tarafından verilen uygulamalı girişimcilik eğitimlerine katılım sağlayan kişiler, eğitimleri tamamladıktan sonra sertifika almalıdır.
 • Girişimcilik sertifikası alınmadan işletmenin kurulmaması ve sertifikanın alındığı ilk yıl içerisinde, işletmelerin kurulumuna başlanması şart koşulmuştur.
 • Sertifikanın alınmadan kurulan işletmeler, KOSGEB girişimcilik destekleri kapsamında değerlendirilmeyecektir.
 • İşletmenin kuruluşu için gerekli tüm harcamaların, faturalı şekilde gerçekleştirilmesi gerekir. Faturasız harcamalar, KOSGEB kredi hesaplamalarına dahil edilmeyecektir.
 • KOSGEB kredilerini talep eden kişilerin, daha önce KOSGEB ya da farklı bir devlet desteğini kullanarak, işletme kurmaması gerekir.
 • Önceden kurulmuş bir işletmeye ortak olmak isteyen kişiler, KOSGEB desteklerinden faydalanamazlar.
 • Talep edilen sektörde, son bir yıl içerisinde işletmeye sahip kişilere ve işletmeleri üçüncü dereceye kadarki yakın akrabalarından devralan kişilere, KOSGEB desteği sunulmayacaktır.

KOSGEB girişimcilik desteklerini kullanarak işletmelerini kuran kişiler, 3 yıl boyunca KOSGEB kontrolünde gözlemlenecektir. 3 yıllık süre içerisinde, işletmelerin kapatılmasına ya da başka bir kişiye devredilmesine izin verilmez. KOSGEB başvurusu yapan kişiler için belirtilen bu şartlar, kurulan işletmelerin ortakları için de geçerlidir.

KOSGEB Destek Başvurusu İçin Gerekli Belgeler

KOSGEB başvuru evraklarının, işlemler yapılırken kuruma teslim edilmesi şart koşulmuştur. KOSGEB destek başvurusu için gerekli görülen evraklar aşağıda listelenmiştir:

 • KOSGEB desteklerini talep eden kişilere ait kimlik belgesi ya da sürücü belgesinin aslı ve fotokopisi
 • Kurulan işletmenin ortaklarına ait kimlik belgesi fotokopileri
 • KOSGEB girişimcilik sertifikası
 • KOSGEB girişimci iş planı örneği
 • KOSGEB destek talep formu
 • İşletmelere ait ikametgâh kaydı
 • İşletmelerin kurulumu için gerekli izin belgeleri
 • Sektöre özgü ruhsat ve izinler
 • İşletmelere ait tapu ya da kira sözleşmesinin fotokopileri
 • İşletmeler adına yapılan harcamaların fatura ve makbuzları
 • İşletmede çalışmaya başlayan kişilere ait sigorta dökümleri
 • İşletmenin ait olduğu sektörün oda kayıt belgesi
 • Güncel vergi levhasının fotokopisi
 • Yıllık gelir tablosu ve bilanço örnekleri
 • İşletme ortaklarına ait noter tasdikli imza sirküleri örnekleri

KOSGEB Destek Başvurusu Nasıl Yapılır?

KOSGEB kredi başvurusu yapmak için izlenmesi gereken adımlar, aşağıdaki açıklamada tüm detaylarıyla ele alınmıştır:

 • KOSGEB destek başvurusu yapmak için www.kosgeb.gov.tr adresinde yer alan KOSGEB veri tabanı seçeneğine tıklanmalıdır.
 • Kurulan işletmelerin bilgileri, veri tabanı giriş sistemine kaydedilmelidir.
 • KOSGEB internet sitesinin ana sayfasında yer alan “Destek talep Formu” seçeneğine tıklayarak, formun 1 adet çıktısı alınmalıdır. Başvuru formunda talep edilen bilgiler doldurulduktan sonra, hazırlanan diğer evraklarla birlikte KOSGEB il müdürlüğüne gidilmelidir.
 • KOSGEB müdürlüğüne başvuru belgeleri teslim edildikten sonra, müdürlük tarafından belirtilen tarihlerden bir tanesi seçilmeli ve o tarihte iş planı sunumu yapılmalıdır.
 • İş planı sunumunun ardından, KOSGEB destek başvurusu kabul edilir ve KOSGEB tarafından inceleme süreci başlatılır.
 • KOSGEB görevlileri, kurulan işletmeleri incelemeye gelmekte ve sunulan belgelerle işletmelerin bire bir uyumlu olup olmadığı hakkında inceleme yapmaktadır.

İncelemeler sonucunda, KOSGEB desteklerine uygun bulunan işletmeler, KOSGEB veri tabanına dahil edilecektir. KOSGEB desteklerine uygun olmayan ya da belirtilen evraklarla, gerçek işletme arasında uyumsuzluk bulunan kişilerin başvurusu, KOSGEB tarafından geri çevrilecektir. İş planında kopya ya da asılsız maddelerin olması da KOSGEB başvurusunun iptal olmasına yol açmaktadır.

KOSGEB Destekleri Başvuru Sorgulaması Nasıl Yapılır?

KOSGEB başvuru sorgulaması için e-devlet sistemine giriş yapmak gerekecektir. E-devlet üzerinden KOSGEB başvuru sorgulaması yapmak için gerekli adımlar aşağıda yer almaktadır:

 • www.turkiye.gov.tr adresi kullanılarak, e-devlet internet sitesi açılmalıdır.
 • Ana sayfada bulunan “Giriş Ya” seçeneği tercih edildikten sonra, kimlik bilgilerinin talep edileceği giriş sayfasına gidilecektir.
 • T.C. kimlik numarasının yanında, e-devlet şifresi de doğrulanmalı ve e-devlet girişi tamamlanmalıdır.
 • Sistem girişi yapıldıktan sonra, ana sayfada yer alan “E-Hizmetler” bölümü açılmalı ve “Kurumlar” seçeneğine tıklanmalıdır.
 • KOSGEB” seçeneğine tıklandıktan sonra, KOSGEB girişimcilik destek başvurusu adına sorgulama başlatılabilir.
 • KOSGEB girişimcilik destek başvurusu onaylandığı zaman, işletmelerin alacakları destek tutarı ve KOSGEB desteklerinin kapsamı hakkında detaylı bilgi verilecektir.

KOSGEB destek başvuru sorgulamasının ardından, başvuru sonucu onaylanan kişiler, KOSGEB anlaşması bulunan bankalardan herhangi birine giderek kredilerini kullanıma açabilirler.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir