Kredi kartı aidatları yasal mı?
kredi-karti-aidatlari-yasal-mi

Her ne kadar bankalar “yasal tefeci” sıfatıyla değerlendirilse de, yaşadığımız dünyada ve kurulan sosyoekonomik sistemde çok önemli ve vazgeçilmez bir rol üstlendiklerini de kabullenmeliyiz. Lakin ülkemizde bazı yasal düzenlemelerin esnekliği ve eksikliğinden kaynaklanan boşluklardan yararlanan bankalar, kredi kartı aidatı olarak isimlendirdikleri bir tür masraf alarak, kredi kartı kullanıcılarının sırtında fazladan bir yük oluşturmaktadır.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) işte tam bu noktada artan şikayetler ve çatışmalar üzerine geçtiğimiz günlerde çıkardığı yasayla yeni dağıtılan kredi kartlarından aidat alınmamasına karar verdi. Ama halen milyonlarca tüketicinin kullandığı mevcut kredi kartlarıyla ilgili herhangi bir gelişmenin yer almaması “deli dumrul” vergisi olarak adlandırılan kredi kartı aidatlarının alınmasına devam edileceğine dair en belirleyici işaret olarak da değerlendirilebilir.

Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Aydın Ağaoğlu, yaptığı açıklamada bunu şu şekilde bir benzetmeyle bize gayet güzel açıklıyor aslında: “Trafikte yeşil ışıkta geçmek zorunlu, kırmızı ışıkta geçmek yasaktır. Yeşilde geçmek için ücret talep edilirse o ücreti ödeme imkanı olmayan vatandaşlar kanuna karşı gelmiş yani yasayı çiğnemiş olurlar. Hiçbir demokratik hukuk devletinde böyle bir uygulama olamaz, olmamalıdır.”

Sonuç olarak kapitalist sistemin dayattıklarıyla ve onun enstrümanlarıyla yaşamaya mecbur bırakıldığımız bir ortamda, tüketicilere bankalar aracılığıyla daha fazla gereksiz yük bindirmek vicdanları rahatsız eden bir olgu olmakla kalmayıp yasal olarak da yapılması çok doğru olmayan bir unsurdur. Tüketicilerin açtığı ve bankalarla devam eden yüzlerce mahkeme de bunun en açık göstergesidir. Zira çoğu tüketiciler lehine sonuçlanan davalarda ki ekonomik kayıplar ve zaman kaybının da giderilmesi açısından kesin bir yasal düzenlemenin gerekli olduğu açıktır. Bu yüzden tüketiciler özerk bir kurum olan BDDK’nın gerekli düzenlemeyi getirmesini ve mevcut ihtilafları biran önce çözmesini ummaktadır.

Yorum yazın