Kredi Kartı faiz oranları değişti

Kredi Kartı Kullananlar DİKKAT!! Faiz Oranları Değişti

Merkez Bankası Kredi Kartı Faiz Oranlarını Değiştirdi.

Merkez Bankası, kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami akdi ve gecikme faiz oranlarının belirlenmesine ilişkin esaslarda yeni düzenlemeler yaptı. Kredi kartında uygulanacak aylık azami akdi faiz oranını yüzde 1,25’ten yüzde 1,46’ya; aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 1,55’ten yüzde 1,76’ya yükseltti.

Resmi Gazete’nin 31 Ekim tarihli sayısında yayımlanan kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranları hakkında tebliğe göre, TL cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı, bankalarca ticari müşterilerden alınabilecek ücretlere ilişkin usul ve esaslar hakkında tebliğ ile belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde hesaplanarak ilan edilen aylık referans orana 55 baz puan eklenerek belirlenecek.

emeklilere kredi kartı veren bankalar

*Emeklilere Kredi Kartı Veren Bankalar hangileri ? Detaylar için resmi tıklamanız yeterli.

Katılım bankalarınca kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık akdi kâr payı oranları belirlenen bu aylık azami akdi faiz oranlarını geçemeyecek.

Yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı ise, TL cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranının %80’inin virgülden sonra iki hane olacak şekilde yuvarlanması suretiyle tespit edilecek.

Hesaplama Yöntemi Belirlendi.

TL cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami gecikme faiz oranı, TL cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranına 30 baz puan eklenerek, yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami gecikme faiz oranı da yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranına 30 baz puan eklenerek belirlenecek.

Katılım bankalarınca kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık gecikme cezası oranları belirlenen bu aylık azami gecikme faiz oranlarını geçemeyecek.

Merkez Bankasınca ilan edilen referans oran üzerinden bu tebliğ hükümleri çerçevesinde hesaplanan azami akdi ve gecikme faiz oranları 1 Kasım’dan itibaren geçerli olacak.

Bu tarihe kadar ise tebliğle yürürlükten kaldırılan kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranları hakkında tebliğde (Sayı: 2016/8) belirlenen oranlar uygulanacak.

Tebliğ Yayınlandı.

Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan açıklamada, tebliğe göre 1 Kasım 2020 tarihinden geçerli olmak üzere, TL cinsi kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1.46, aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 1.76; yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1.17; aylık azami gecikme faiz oranı yüzden 1.47 olarak hesaplandı.