Kredi Sicil Affı Ne Zaman Yürürlüğe Girecek?

Kredi Sicil Affı Ne Zaman Yürürlüğe Girecek?

Kredi Sicil Affı Ne Zaman Yürürlüğe Girecek?

Kredi Sicil Affı Ne Zaman Yürürlüğe Girecek?

Kredi sicil affı birçok kişinin uzun zamandır beklediği bir durumdur. Geçtiğimiz yıl ilan edilse bile bu kredi sicil affından çok az sayıda kişi yararlanmıştır. Bu sebep ile 2018 yılında hala bu kredi sicil affının ilan edilmesi bekleniyor ama şu ana kadar bu durum hakkında bir duyuru yapılmış değildir. Öncelikle kredi sicil affı şöyle anlatılabilir; bankalarda oluşan borçlarını ödeyemeyen kişilerin sicili bozulur, sicili bozuk kişilerde haliyle bankalardan kredi alamazlar.

Kredi sicil affı sayesinde kişiler kara listeden çıkarılmaz fakat bankaların koydukları süre içerisinde borçlarını ödemeleri şartı ile bankalardan kredi çekebilirler. Eğer bu af çıkmaz ise ve yine de kredi çekmeniz gerekir ise o zaman izlenecek yol şu şekilde olur. Öncelikle kredi siciliniz düzelmeden kredi çekmeniz imkansızdır ve kredi sicilinizin düzelebilmesi için bankalara olan tüm borçlarınızı ödemeniz gerekmektedir.

Yalnızca ödeme işlemi değil aynı zamanda bu ödeme işleminden sonra 5 yıl beklemeniz gerekmektedir. Ve tabii bu 5 yıl boyunca kredi çekme imkanınız bulunmamaktadır.  Borçsuz geçen 5 yılın sonunda banka kredi siciliniz düzelir ve tekrar kredi çekebilir duruma gelirsiniz. İşte bu gibi durumlar ile karşı karşıya gelmemek için gereken kredi sicil affı sayesinde sicilinizin düzelmesini yani 5 yılı beklemeden kredi çekmeniz mümkün kılınır. Ama tabii bankaya hiçbir borcunuz kalmamalıdır.

Kredi Sicil Affı 2019

En son 2017’de Resmi Gazete tarafından duyurulan kredi sicil affından çok az kişinin yararlanması sonucunda bu sene tekrar ilan edilmesi olası bir durumdu.Hala bu konu hakkında bir duyuru ve ilan gündemde değildir. Yine de gelişmelerden haberdar olabilmek için Resmi Gazete’yi takip edebilirsiniz.

Kredi Sicil Affı Sorgulama

Kredi sicil affı sorgulaması yapılabilmesi için şuanda herhangi bir sistem mevcut değildir.

Kredi Sicil Affı Son Durum

2018 yılı içerisinde kredi sicil affı durumu beklense de şuan herhangi bir duyuru söz konusu değildir. Oluşabilecek gelişmeler için gündemi yakından takip edebilirsiniz.

Kredi Sicil Affı Dilekçe Örneği

Kredi sicil affı ilan edildiğinde borçlu olduğunuz bankaya başvuru yapmanız gerekmektedir. Bu başvuru için kredi affı başvuru dilekçesi yazmanız gerekmektedir. Dilekçe örneği iki ayrılmaktadır. Bunlar; Borç yapılandırma başvurusu dilekçesi ve borç kapatma başvurusu dilekçesi şeklindedir.

Borç Yapılandırma Dilekçesi Örneği;

 

…/…/20..

……. BANKASI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE

Bankanıza olan ve ödenmemiş olması nedeniyle kredi sicilimin bozulmasına neden olan … TL tutarındaki borç ile ilgili olarak; Resmi Gazete’de yayınlanması ile birlikte yürürlüğe giren Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapmasında ilgili kayıtların kredi sicilimden temizlenmesi hususunu;

Saygılarımla arz ederim.

 

AD- SOYAD İMZA

EKİ: Nüfus cüzdanı fotokopisi

 

Borç Kapatma Dilekçesi Örneği;

 

…/…/20..

…… BANKASI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE

Bankanıza olan ve ödenmemiş olması nedeniyle kredi sicilimin bozulmasına neden olan … TL tutarındaki borç ile ilgili olarak; Resmi Gazete’de yayınlanması ile birlikte yürürlüğe giren Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında tüm borcumu ödemek istiyorum.

Tarafımdan yapılacak ödeme işlemi sonrası; Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun gereğince kredi sicilimde kayıtların silinmesi hususunu,

Saygıyla arz ederim.

 

AD- SOYAD İMZA

EKİ: Nüfus cüzdanı fotokopisi, borç ödenmesine ilişkin banka dekontu