Senet Nasıl Tahsil Edilir? Ödenmeyen Senetin Tahsilatı

Senet Nasıl Tahsil Edilir? Ödenmeyen Senetin Tahsilatı

Ticari işlemlerde günümüzde de sıklıkla kullanılan senetler, bir ürünün ya da hizmetin alınması sonucunda belirli bir bedelin satıcıya ödenmesinin taahhüt edilmesi işlemini ifade etmektedir. Bu doğrultuda ise ödenmeyen senetlerin belirli bir işlem çerçevesinde tahsilatı Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde gerçekleştirilmektedir.

Özellikle kambiyo senetleri, çek, bono ve poliçe gibi çeşitli değerli senedin tahsilatı da bu çerçevede yapılmaktadır.

Senet kabul ederken ise bireylerin, satıcıların ticari ilişki içerisinde alınan senedin tüm unsurlarını içermesine dikkat etmesi gerekmektedir. Bu özellikle ilerde alacağın yani senedin ödenmemesi durumunda bireylerin hukuki yollarda yararlanması için oldukça önemli bir unsuru ifade etmektedir.

Senet Nasıl Tahsil Edilir? Ödenmeyen Senetin Tahsilatı

Senet Tahsilatı Nedir?

Alıcı ve satıcı arasında ticari bir ilişki çerçevesinde mal ya da hizmetin tutarının ödenmesini ifade eden hukuki bir belge olan senetlerin, ödenmemesi durumunda ilgili kanun çerçevesinde hukuki yollar ile tahsilatı gerçekleştirilmektedir. Özellikle vade tarihi gelen senetlerin ödenmemesi durumu iş yaşamında sıklıkla yaşanılan bir sorun olarak bilinmektedir.

Senedin tahsilatı için öncelikle ödenecek tutarın bağlandığı bankaya gidilmesi ve alacaklıya bu tutarın ödenmesine dair bildirimin yapılması ile başlanılabilir. Bankalar aracılığı ile alacaklıya protesto çekilir ve alacaklının ödemeye niyeti var ise bu durumda senedin tahsilatı böylelikle sağlanmış olur.

Fakat eğer alacaklı protestoya rağmen ödemeyi gerçekleştirmezse bundan sonra farklı şekilde senedin tahsilatı yapılabilmektedir.

Wowwo ve Galerilerden Peşinatsız Senetle Araba Nasıl Alınır?

Senet Nasıl Tahsil Edilir?

Özellikle vadesi gelmesine rağmen senet ödenmiyorsa satıcının tahsilatı sağlamada hukuki olmak üzere birtakım yollara başvurması gerekmektedir. Fakat vade süresinin yaklaşması ile senetin tahsilatına ilişkin birtakım işlemlerin gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Senetlerin tahsilatı genellikle bankalar aracılığı ile yapılmaktadır. Fakat sadece senedin ödenmemesi durumunda icra gibi hukuki yollar ile tahsilatı açıktır. Tahsilinin sağlanması için bankaya verilen senetlerde borçlu adresi yok ise aracı olarak Ziraat Bankası görevli olmakla birlikte vade tarihinden 1 ay önce tahsile verilmelidir.

Bankada Senet Nasıl Tahsil Edilir?

Alacağı bulunan bireylerin senetleri tahsil etmek için ilk olarak muhatap bankaya müracaat ederek tahsiline ilişkin işlemleri yerine getirmesi gerekmektedir. Bankalar senetlerin tahsili çerçevesinde 25 ile 75 TL arasında değişen miktarlarda tahsilat ücreti alabilmektedir. Tüm bu tahsil sürecine ilişkin önemli hususlar ise aşağıda belirtilmektedir.

 • İlk olarak senedin vade tarihinden 15 kadar önce bankaya ödenmesi için verilmesi gerekmektedir.
 • Senedin ödenme ihtimaline bağlı olarak protestosuz, eğer ödenmeme durumu var ise bu durumda protestolu tahsile verilmelidir.
 • Bankaya verildikten sonra vade tarihi dahil 2 gün içerisinde tahsil edilmesi gerekmektedir.

Vade tarihinden sonra 10 ya da 15 gün içerisinde senet hala ödenmemiş ise hukuki yollar çerçevesinde senedin tahsilatı yapılmaktadır.

Senetle veya Taksitle Altın Almak Mümkün mü?

Tahsil Edilemeyen Senetler İçin Ne Yapılabilir?

Bankalara yapılan senetlerin tahsili başvuruları sonucunda belirtilen sürelerde senetlerin ödenmemesi söz konusu ile bireyler bu durumda hukuki icra yoluna başvurabilmektedir. Zira senetlerin ödenmesi hukuki yollar da dikkate alındığında 3 şekilde gerçekleşmektedir. Bunlar:

 • Senedin elden tahsili,
 • Senedin banka aracılığı ile tahsilatı,
 • Son olarak ise ödenmeme durumunda icra yolu ile tahsilat yapılmaktadır.

Bahsedildiği gibi senedin ödenmemesi söz konusu ise borçlu hakkında İcra Dairesine başvuru yapılarak icra takibi başlatarak borcun tahsil edilmesi sağlanacaktır.

Ödenmeyen Senet İcraya Nasıl Verilir?

Senet ile kurulan ödeme ilişkisinde tahsilatın elden ya da bankalar aracılığı ile sağlanamaması durumunda alacaklı tarafa icra yolu açık olmaktadır. Bu durumda ilk olarak izlenen prosedürü şu şekilde ifade etmek mümkündür:

 • İcra takibinin talebi İcra Dairesine başvurularak yapılmaktadır.
 • İcra Dairesi daha sonra borçlu olan tarafa ödeme emri göndermektedir.
 • Borçlunun ödeme emrine 5 gün içinde itiraz etme hakkı vardır. Fakat 5. günden sonra takip kesinleşmektedir.
 • Takibin kesinleşmesinden sonra ise haciz işlemi borçluya duyurulur ve işlem ilgili haciz elemanları tarafından yapılır.
 • Sonrasında ise ödenmesi gereken mali tutar belirlenerek alacaklı olan tarafa ödeme gerçekleştirilir.

Senedin hukuki yollar ile tahsilatı bu noktada mahkemelerde değil İcra Dairesi ve kurulu tarafından yürütülmektedir. Ayrıca borçlunun borcunu ödememesi ve mal beyanında da bulunmaması durumunda tüm mallar hacze konu olabilmektedir.

Senet Alırken Nelere Dikkat Etmek Gerekir?

Senet ile mal veya hizmet alımı yapılırken özellikle daha sonra hukuki yollardan yararlanabilmek için:

 • Senet vadesinin yazılışına,
 • Düzenlenen tarihinin belirtilmesine,
 • Ad ve soy adın doğru yazılmasına,
 • Tutarın boşluksuz yazımının dikkat edilmesine ve hem rakam hem de yazı ile belirtilmesine,
 • Borçlunun adres bilgilerinin doğru yazılmasına,
 • Mümkünse kefil bulunmasına oldukça önem ve dikkat verilmesi gerekmektedir.