Tarım Kredisi Veren Bankalar 2020

Tarım Kredisi Veren Bankalar 2020

Tarım Kredisi

Geçmiş yıllardan bu güne birçok vatandaşın geçim kaynağı olan tarım ya da çiftçilik sektörü, insanların temel ihtiyacını karşılayan meslek olduğundan, modası hiç bir zaman geçmemektedir.

Türkiye’nin coğrafi koşullarının, tarım ve hayvancılık bakımından son derece elverişli olması ve iklim koşulları nedeniyle 4 mevsimi yaşayan bir ülke olarak tarım, hayvancılık ve çiftçilik gibi sektörlerin büyük alana yayılmasını sağlamaktadır.

Türkiye ekonomisinin dış ticaret kolunda, finansal katkısı büyük olan bu meslekler için devlet tarımcılık ile uğraşan kişiler de finansal destek sağlamaktadır. Kişilerin konut, taşıt ve ihtiyaç gibi birçok alanda kredi kullanmasına destek veren bankalar, tarım ve hayvancılık ile uğraşan, çiftçileri de unutmamıştır.

Üstelik hem kendi ekonomisini hem de Türkiye ekonomisini etkileyen bir sektör olması, tarım ya da çiftçi kredisini özellikle Devlet Bnkaları’nın desteklemesine sebep olmuştur. Tarım ve hayvancılık sektörü belirli zamana kadar sürekli nakit para gerektiren ve hasat dönemine kadar beklenmesi gereken bir istihdam alanıdır.

Hemen her yıl belirli dönemlerde nakit ihtiyacının olması kişilerin bankalardan nakit desteği almasına sebep olmaktadır. Bu anlamda bankaların belirli koşulları sağlayan kişilere tarım kredisi vermesi, süreklilik kazanan bir durum haline gelmiştir.

Bankaların potansiyel müşterileri kazanmak ve kendi müşterisini elinde tutmak amacıyla, çiftçilik alanında yaptığı kampanya ve reklamları, kişilerin rekabetten doğan düşük faiz ve ödeme kolaylığı gibi avantajlardan faydalanmasına sebep olmaktadır.

tarım kredisi veren bankalar

Tarım Kredisi Nasıl Alınır?

Tüketicilerin bankalardan kredi kullanma taleplerinde bankaların ilk istediği evrak kuşkusuz ki gelir belgesi olmaktadır. Gelirin düzenli olduğunu gösteren bu yasal belge sayesinde bankalar, geri ödeme hususunda kendilerini garanti etmek istemektedirler.

Fakat tarımsal alanda aylık maaş ile çalışılan bir sistem olmaması kişilerin tamamen dönümlük para kazanması, bankaların farklı isteklerinin olmasına sebep olmaktadır.

Tarım kredisi için bankaların istediği diğer evraklar ise, ÇKS, çiftçilik belgesi, hayvan işletme belgesi, tapu fotokopileri ve ruhsat fotokopileridir. Bunun yanı sıra diğer tüm kredi çeşitlerinde olduğu gibi tarım kredisi için de kredi notu son derece önem taşımaktadır.

Tarım kredilerinde gelir belgesinin yerini alan evrak resmi çiftçilik belgesi demek yanlış olmayacaktır. Çünkü kişilerin çiftçilik belgesi olan kişilerin geliri Çiftçilik Kayıt Sistemi üzerinden hesaplanmaktadır.

Denizbank Tarım Bankacılığının yapmış olduğu detaylı çalışmalar neticesinde ülkede tarım ana faaliyet konusu olabilecek tüm ürünlerin gelir/gider modellemesi çıkartılmış, çiftçinin 1 dönüm ektiği ürünün rakamsal değeri sisteme girildikten sonra ne kadar net gelir elde ettiği 3 aşağı 5 yukarı hesaplanmaktadır.

Türkiye’nin her tarafındaki Ziraat Odaları, çiftçilik birlikleri ve kooperatiflerden aldığı rakamları sistemlerine periyodik olarak giren banka aynı zamanda hayvancılığa da kredi vermektedir. Süt Hayvancılığı ve Besi Hayvancılığına göre modellemeler yapılıp, çiftçi geliri hesap edilmekte ve bu gelir üzerinden kredilendirilmektedir.

Tarım Kredisi Veren Bankalar

Çiftçinin ekme, büyütme, bakımı yapma, kontrolü sağlama, gerekli tedbirleri alma ve sağlıklı mahsuller elde etme aşamalarında ekonomik durumunun yetersiz kaldığı yerde sağlanan finansman desteğine tarım kredisi denilmektedir.

Ülkemizin en önemli gelir kaynaklarından biri çiftçilik olduğu için tarım kredisi paketleriyle, hem toprağı işleyen çiftçiye hem de ülke ekonomisine katkı sağlanması hedeflenmektedir.

Tohum ıslahlarının gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan başlangıç harcamaları, tarım yapımında kolaylık sağlayan zirai araç-gereçler ve ekilen mahsullerin verimli bir şekilde büyütülebilmesi için yapılan harcamalar bu kredi ürünleriyle desteklenmektedir.

Tarım kredisi ile maddi destek almak isteyenlerin başvuruda bulunmaları ve kredi kullanım koşullarını sağlamaları gerekmektedir. Islah edilen tohumların dikiminden teknolojik yapılandırılmış makinelere, mahsul veriminin kontrolünden modern tarım cihazlarına kadar tarımın tüm aşamaları için maddi destek alabilirsiniz.

Bunun için ülkemizde tarım kredisi veren bankalar mevcut. Tohum alımı için kısa vadede finansman sağlayan bankalar, tarım araç ve gereçleri için daha uzun geri ödeme vadeleriyle kredi vermektedir. Bankaların tarım kredisine yönelik ürünlerini ve güncel kampanyalarını alt başlıklardan inceleyebilirsiniz…

Garanti Bankası Tarım Kredisi

Üretim ve üretim sonrası dönemlerde çiftçinin yanında olan Garanti Bankası tarım kredisi kapsamında farklı farklı finansmanlar sunmaktadır. Yılda bir ödemeli tarım sektör paketinde, 12 aydan 60 aya kadar vade imkânı verilmektedir.

Ürünün çiftlikten sofraya kadar işlenmesi, paketlenerek pazarlanması için gerekli tüm desteği vermektedir. Bankanın çiftçiler için hazırladığı pek çok kredi ürünü olduğu için hangi finansman türünden yararlanmak istiyorsanız, o ürüne özel faiz oranlarını şubelerden ya da web sitesinden öğrenebilirsiniz.

İş Bankası Tarım Kredisi

İş Bankası nezdinde traktör kredisi, işletme kredileri, yatırım kredileri ve TMO kredisi adında 4 farklı tarımsal kredi bulunmaktadır. İşletme kredileri; bitkisel üretim faaliyetlerinin finansmanı için kullandırılmakta olup, en fazla 24 ay vade yapılmaktadır.

Yatırım kredileri ise yeni tarım arazisi alımlarında tesis edilmekte ve 60 aya varan vade seçenekleriyle sunulmaktadır. Ayrıca İş Bankası tarım kredisi kapsamında hayvan alımı, seracılık yatırımı, besi işletmeciliği ve traktör alımı için de kredi çekebilirsiniz.

Vakıfbank Tarım Kredisi

Hasatta ödemeleri kredileri ile çiftçi vatandaşlara yardımcı olan Vakıfbank, cazip faiz oranları ve uygun ödeme koşullarıyla sıkça tercih edilen bir bankadır.

Bitkisel üretim ve seracılık alanları haricinde küçük ve büyükbaş hayvancılık faaliyetlerini de kapsayan Vakıfbank tarım kredisine şubeler aracılığıyla başvuruda bulunabilirsiniz.

Eğer tohum ıslahlarının gerçekleşmesi için bir takım araç ve gereçlere gereksinim duyuyorsanız, bunun için de Makine- Ekipman Kredisi’ne başvurabilirsiniz.

Halkbank Tarım Kredisi

Halkbank, “Tarım Destek Paketi” ile çiftçinin halinden anlayan avantajlı kredi kampanyaları hazırlamaktadır. Tarıma dayalı sanayinin hammadde kaynağını oluşturması amacıyla sunulan Halkbank tarım kredisi, bu sektördeki birçok faaliyet alanını desteklemektedir.

Paketin içerisinde birbirinden farklı 9 ürün yer almakta olup, ürünlerin faiz oranı ve vade seçenekleri çiftçilerin ödeme şartları göz önünde bulundurularak düzenlenmiştir. Halkbank tarım kredisi, nakit girdilerinin olduğu hasat zamanında geri ödeme yapılmasına karşın kullandırılmaktadır.

Ziraat Bankası Tarım Kredisi

Ziraat Bankası’nın bahçe, topraksız, tarla, örtü altı ve su kültüründe üretim gibi çeşitli bitkisel konularda faaliyet göstermekte olan gerçek ve tüzel kişilere yönelik finansman paketleri bulunmaktadır.

Her türlü bitkisel üretim, hayvancılık ve ekipman ihtiyaçları için Ziraat Bankası tarım kredisi paketlerinden yararlanabilirsiniz. Kurum; özellikle tarımsal üreticilerin işletme kapasitesiyle uyumlu modern cihazların temin edilmesinde çiftçilere tam destek vermektedir.

Her ürünün faiz oranı ve özellikleri, kendi içerisinde farklılaştığı için bankanın müşteri hizmetlerini arayarak detaylı bilgi edinebilirsiniz.

Hayallerini büyütmek isteyen gençlere, Devlet desteğine ilave işletme ve yatırım kredisi olanakları Ziraat’te!

Genel Bilgiler

16.02.2016 tarih ve 2016/8540 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında hibe almaya hak kazanan genç üreticilere, Bakanlık tarafından onaylanan hibe tutarının 3 (üç) katına kadar Proje Kredisi ile Hibe Tutarı ve Proje Kredisi toplamıyla oluşturulan kapasiteye göre belirlenecek tutarda İşletme Kredisi kullanma imkânı sunuyoruz.

Özellikleri
  • Büyükbaş/küçükbaş/kanatlı hayvan ve arı yetiştiriciliği, kontrollü örtü altı sebze ve muz yetiştiriciliği ile kültür mantarı üretimi kapsamındaki belirli konularda işletme ve yatırım kredisi kullanabilirsiniz
  • İşletme kapasitesi ile uyumlu olmak üzere, yukarıda belirtilen üretim konularında ihtiyaç duyulan, canlı hayvan alımı, alet-makine temini ile üretim konusu bazında belirlenen yem, ilaç, gübre işçilik vb. giderler krediye konu edilebilir

Ancak, aşağıda belirtilen harcamalar Hibe Programı kapsamında olmadığı için krediye konu edilememektedir:

  • Sera yapımına yönelik inşai yatırımlar ile basınçlı sulama sistemleri için ihtiyaç duyulabilen su deposu dışındaki inşaat yatırımları
  • Arazi alımı
  • İşletme satın alımları (besi çiftliği, süt çiftliği, kurulu sera vb.)
  • Traktör alımları

Koşullarınız ile üretim yaptığınız konu uygunsa ve ilgili yılda yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararlarında yer alan kriterleri sağlıyorsanız sübvansiyonlu kredi uygulamaları kapsamında, düşük faizli kredi imkânından yararlanabilirsiniz. Başvuru ve bilgi için tıklayın.

Denizbank Tarım Kredisi

Denizbank’ta ülkemizde faaliyet gösteren pek çok finans kurumu gibi üreticilerin tarımsal giderlerini karşılamak için özel çözümler üretmektedir. Gübre, fide, akaryakıt, tohum, sulama, yem ve ilaç gibi her türlü tarımsal girdinin temini için kredi vermektedir.

Denizbank tarım kredisi ile tüm tarımsal faaliyetlerinizde gerek duyduğunuz finansmanı elde edebilirsiniz. Üstelik eşit taksitler halinde ödeme yapmayı istemiyorsanız, bankanın esnek ödeme imkanlarından da faydalanabilirsiniz.

Odeabank Tarım Kredisi

Odeabank, hem işletme kredileriyle hem de tarım finansman paketleriyle çiftçinin her zaman yanında olmayı hedeflemektedir. Bu hedef doğrultusunda hazırlanan kampanyalardan yararlanarak, uygun ödeme koşulları ve faiz oranlarıyla ihtiyacınız olan finansmanı sağlayabilirsiniz.

Odeabank tarım kredisi için bankanın tüm şubelerinden hizmet alabilirsiniz. Başvuru için tarafınızdan istenecek belgeler; tarımsal işletmenizi gösteren evraklar, nüfus cüzdanı, Ziraat Odası tarafından hazırlanmış olan çiftçi belgesi, kredi kullandırımı esnasında karşılık gösterilecek olan teminatların belgeleri ve başvuru sahibinin üzerine kayıtlı olan gayrimenkullerin evraklarıdır.

Yapı Kredi Tarım Kredisi

Tarım Bankacılığı alanında 10’dan fazla ürünü bulunan Yapı Kredi Bankası, hasata uygun vade seçenekleriyle çiftçilere kredi kullandırmaktadır.

Banka, üreticiye ekim-dikim faaliyetleri başta olmak üzere sulama, gübreleme ve hasat toplama dönemlerinde ihtiyaç duyduğu finansmanı sağlamaktadır.

Yapı Kredi tarım kredisi, maksimum 18 ay vade ile verilmektedir. Kullandığınız krediyi ister tek ödemeli, isterseniz de taksitli ödemeyi seçerek geri ödeyebilirsiniz.

QNB Finansbank Tarım Kredisi

Tarım sektörüne sağladığı desteklerle dikkat çeken QNB Finansbank, aynı zamanda tarım alanının alt sektörlerine yönelik de kredi kampanyaları düzenlemektedir.

Bu nedenle ihtiyacınıza uygun çözümler sunulması için en yakın şubeye giderek, QNB Finansbank tarım kredisi hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.

Tarım Bankacılığı kapsamında Yatırım Kredileri ve İşletme Kredileri adında iki farklı ürün oluşturan banka, ihtiyacınız olan finans desteğini cazip koşullarla sağlayacaktır.

Şekerbank Tarım Kredisi

Hasat dönemine kadar tarım faaliyetlerinizde nakit sıkıntısı çekmemek istiyorsanız, Şekerbank tarım kredisine başvuru yapabilirsiniz. Tarım sektörüne büyük destek veren kurum, her çeşit yatırım harcamalarına finansman sağlamaktadır.

Üstelik müşteriye özel çözümler üreten Şekerbank, geri ödemelerin zorlanmadan yapılabilmesi için esnek ödeme koşullarıyla kredi kullandırmaktadır.

Çiftçilerin sadece işine konsantre olmasını hedefleyen banka, bu doğrultuda üç nesildir piyasa koşullarına göre düzenlenmiş olan faiz oranlarıyla Tarım Bankacılığı faaliyetini sürdürmektedir.

Satın alınacak tarla veya bahçenin uzman incelemesi değerinin %75’ine kadar kredi verilir.

  • 60 aya varan vadelerle esnek ödeme (12 ayda, 6 ayda, 3 ayda veya ayda bir ödeme) imkânı sunulur.
  • Kredi faiz oranı sabittir.

Başvuru ve bilgi için tıklayın.

Teb Tarım Kredisi

Çiftçinin hasadına özel bankacılık ürünleriyle hizmet veren bir diğer bankada Türk Ekonomi Bankası’dır. Tarımsal faaliyetler düzenleyen kişilerin çözüm ortağı olma yolunda ilerleyen TEB, 3 güncel kampanyasıyla finansman desteği sağlamaktadır.

Bunlardan ilki; üretim çeşidi ve gelire göre tasarlanmış limitlerle sunulan işletme kredileridir.

İkincisi; TEB tarım kredisi ile her türlü tarımsal yatırımlarınızı 60 aya kadar vadelendiren yatırım kredileridir.

Kurumun son güncel kampanyası ise “Bireysel Tarım Girişimcileri İçin Kredi” sloganıyla tanıtılan, kuruluş tarihi 1 yılı geçmeyen tüm girişimcilerin finansman ihtiyaçlarını karşılayan kredi paketidir.