Tarım Kredisi Veren Bankalar 2017
Tarım Kredisi

Geçmiş yıllardan bu güne birçok vatandaşın geçim kaynağı olan tarım ya da çiftçilik sektörü, insanların temel ihtiyacını karşılayan meslek olduğundan, modası hiç bir zaman geçmemektedir. Türkiye’nin coğrafi koşullarının, tarım ve hayvancılık bakımından son derece elverişli olması ve iklim koşulları nedeniyle 4 mevsimi yaşayan bir ülke olarak tarım, hayvancılık ve çiftçilik gibi sektörlerin büyük alana yayılmasını sağlamaktadır. Türkiye ekonomisinin dış ticaret kolunda, finansal katkısı büyük olan bu meslekler için devlet tarımcılık ile uğraşan kişiler de finansal destek sağlamaktadır.

Kişilerin ev, araç ve ihtiyaç gibi birçok alanda kredi kullanmasına destek veren bankalar, tarım ve hayvancılık ile uğraşan, çiftçileri de unutmamıştır. Üstelik hem kendi ekonomisini hem de Türkiye ekonomisini etkileyen bir sektör olması, tarım ya da çiftçi kredisini özellikle Devlet Bnkaları’nın desteklemesine sebep olmuştur. Tarım ve hayvancılık sektörü belirli zamana kadar sürekli nakit para gerektiren ve hasat dönemine kadar beklenmesi gereken bir istihdam alanıdır.

Hemen her yıl belirli dönemlerde nakit ihtiyacının olması kişilerin bankalardan nakit desteği almasına sebep olmaktadır. Bu anlamda bankaların belirli koşulları sağlayan kişilere tarım kredisi vermesi, süreklilik kazanan bir durum haline gelmiştir. Bankaların potansiyel müşterileri kazanmak ve kendi müşterisini elinde tutmak amacıyla, çiftçilik alanında yaptığı kampanya ve reklamları, kişilerin rekabetten doğan düşük faiz ve ödeme kolaylığı gibi avantajlardan faydalanmasına sebep olmaktadır.

tarım kredisi veren bankalar

Tarım kredisi nasıl alınır?

Tüketicilerin bankalardan kredi kullanma taleplerinde bankaların ilk istediği evrak kuşkusuz ki gelir belgesi olmaktadır. Gelirin düzenli olduğunu gösteren bu yasal belge sayesinde bankalar, geri ödeme hususunda kendilerini garanti etmek istemektedirler.Fakat tarımsal alanda aylık maaş ile çalışılan bir sistem olmaması kişilerin tamamen dönümlük para kazanması, bankaların farklı isteklerinin olmasına sebep olmaktadır. Tarım kredisi için bankaların istediği diğer evraklar ise, ÇKS, çiftçilik belgesi, hayvan işletme belgesi, tapu fotokopileri ve ruhsat fotokopileridir. Bunun yanı sıra diğer tüm kredi çeşitlerinde olduğu gibi tarım kredisi için de kredi notu son derece önem taşımaktadır.

Tarım kredilerinde gelir belgesinin yerini alan evrak resmi çiftçilik belgesi demek yanlış olmayacaktır. Çünkü kişilerin çiftçilik belgesi olan kişilerin geliri Çiftçilik Kayıt Sistemi üzerinden hesaplanmaktadır. Denizbank Tarım Bankacılığının yapmış olduğu detaylı çalışmalar neticesinde ülkede tarım ana faaliyet konusu olabilecek tüm ürünlerin gelir/gider modellemesi çıkartılmış, çiftçinin 1 dönüm ektiği ürünün rakamsal değeri sisteme girildikten sonra ne kadar net gelir elde ettiği 3 aşağı 5 yukarı hesaplanmaktadır. Türkiye’nin her tarafındaki Ziraat Odaları, çiftçilik birlikleri ve kooperatiflerden aldığı rakamları sistemlerine periyodik olarak giren banka aynı zamanda hayvancılığa da kredi vermektedir. Süt Hayvancılığı ve Besi Hayvancılığına göre modellemeler yapılıp, çiftçi geliri hesap edilmekte ve bu gelir üzerinden kredilendirilmektedir.

Tarım kredisi veren bankalar

Ülkemiz ekonomisine geçmiş yıllardan bugüne hep destek veren tarım ve hayvancılık bankalar bu kişilerde nakit ihtiyacında hep destek olmasına yol açmak tarı. Üretimin tarım alanında olması ve

Kişilerin her dönemde ihtiyaç duyduğu bir üretim yapan çiftçiler önü açık bir meslek icra etmektedir. Yani tarımın gıda olması bu mesleğin hiç bitmeyeceğinin önemli bir kanıtıdır. Bu anlamda tarım kredisi veren ilk banka ziraat bankası olmaktadır, bunun yanı sıra Şeker Bank,Denizbank,TEB, Garanti Bankası ve Halkbank takip etmektedir.

Ziraat Bankası Tarım Kredisi

Tarım ve hayvancılık kreşinin öncüsü olan banka, geçmiş yıllardan bugüne tarım ve hayvancılık kredisi veren banka diğer fazi oranlarınızda son derece düşük tutmaktadır. Ziraat bankası sadece tarım kredisi değil, bunuyanışı gerekli ekipmanların karşılanması içinde nakit desteği sağlamaktadır. Ödeme hususunda ise, kişilerin aylık geliri olmadığından, hasat dönemindeki ödeme miktarına oranla uygun ödeme periyodları hazırlamaktadır.

Hayallerini büyütmek isteyen gençlere, Devlet desteğine ilave işletme ve yatırım kredisi olanakları Ziraat’te!

Genel Bilgiler

16.02.2016 tarih ve 2016/8540 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında hibe almaya hak kazanan genç üreticilere, Bakanlık tarafından onaylanan hibe tutarının 3 (üç) katına kadar Proje Kredisi ile Hibe Tutarı ve Proje Kredisi toplamıyla oluşturulan kapasiteye göre belirlenecek tutarda İşletme Kredisi kullanma imkânı sunuyoruz.

Özellikleri
  • Büyükbaş/küçükbaş/kanatlı hayvan ve arı yetiştiriciliği, kontrollü örtü altı sebze ve muz yetiştiriciliği ile kültür mantarı üretimi kapsamındaki belirli konularda işletme ve yatırım kredisi kullanabilirsiniz
  • İşletme kapasitesi ile uyumlu olmak üzere, yukarıda belirtilen üretim konularında ihtiyaç duyulan, canlı hayvan alımı, alet-makine temini ile üretim konusu bazında belirlenen yem, ilaç, gübre işçilik vb. giderler krediye konu edilebilir

Ancak, aşağıda belirtilen harcamalar Hibe Programı kapsamında olmadığı için krediye konu edilememektedir:

  • Sera yapımına yönelik inşai yatırımlar ile basınçlı sulama sistemleri için ihtiyaç duyulabilen su deposu dışındaki inşaat yatırımları
  • Arazi alımı
  • İşletme satın alımları (besi çiftliği, süt çiftliği, kurulu sera vb.)
  • Traktör alımları

Koşullarınız ile üretim yaptığınız konu uygunsa ve ilgili yılda yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararlarında yer alan kriterleri sağlıyorsanız sübvansiyonlu kredi uygulamaları kapsamında, düşük faizli kredi imkânından yararlanabilirsiniz. Başvuru ve bilgi için tıklayın.

Şekerbank Tarım Kredisi

Tarım ve hayvancılık alanında finansal destek veren bir diğer banka şeker banktır. Banka; 60 aya varan vade, hasat zamanı ödeme imkânı ile “Tarla Büyütme Kredisi” Şekerbank’tan! Tarla Büyütme Kredisi ile çiftçilerimizin parça parça olan arazileri birleşiyor, miras ya da göç gibi sebeplerle atıl kalan arazileri tekrar üretime kazandırılıyor. Kredinin Özellikleri: Çiftçilerin ve tarımsal alanda faaliyet gösteren firmaların, faaliyetlerini sürdürebilmeleri adına ihtiyaç duydukları tarla ve bahçe nitelikli gayrimenkullerin alımına yönelik verilir.

Satın alınacak tarla veya bahçenin uzman incelemesi değerinin %75’ine kadar kredi verilir.

  • 60 aya varan vadelerle esnek ödeme (12 ayda, 6 ayda, 3 ayda veya ayda bir ödeme) imkânı sunulur.
  • Kredi faiz oranı sabittir.

Başvuru ve bilgi için tıklayın.

Denizbank Tarım Kredisi

Çiftçilere uygun fazi ve uzun vade gibi kolaylıklar sağlayan banka, tarım bankacılığı alanında önemli banklardan olmuştur. Gerekli evrakların tamamlanması halinde nakit ihtiyaçları deniz banktan tahsil edilebilmektedir

TEB Tarım Kredisi

Geliştirmiş olduğu kampanyalar sayesinde çiftçilerin finansmanlarına destek veren Teb, çiftçilerin tercih ettiği önemli bankalar arasında yer almaktadır. Başvuru ve bilgi için tıklayın.

Garanti Bankası Tarım Kredisi

Diğer bankalar gibi tarım kredisi veren bankanın farkı, tarım kredilerini ayrı bir iş kolu olarak vermemektedir. Ancak ihtiyaç duyulduğunda bankanın kampanya ve düşük faiz oranlarından faydalanmak mümkündür.

Halkbank Tarım Kredisi

Halkbank, hemen her alanda ihtiyaç sabimi vatandaşa kredi veren bir banka olmuştur. Halkbank da Garanti Bankası gibi tarım kredisi veren fakat ayrı bir iş kolunda belirlemeyen bankalar arasında yer almaktadır. Bu şekilde olan diğer bankalar ise; yapı kredi bankası ve Halkbank olarak bilinmektedir.

Yorum yazın